Ένταξη στο οpenarchives.gr

Το openarchives.gr λειτουργεί από το 2006 και αναδείχθηκε γρήγορα ως η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης. Διαθέτει 80 συλλογές, 57 επιστημονικών φορέων, φιλοξενώντας πάνω από 769.223 τεκμήρια.

 

 

Στο openarchives.gr ο χρήστης μπορεί από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, χάρτες, γκρίζα βιβλιογραφία κ.ά, που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεματικών. Προστίθενται συνεχώς νέες συλλογές, ενώ οι υπάρχουσες ενημερώνονται σε τακτική βάση με τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και αλλαγές.

Οι συλλογές προέρχονται από έγκριτους φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, επιστημονικές εταιρείες, δημόσιες βιβλιοθήκες και συλλογές ιδρυμάτων.

Γιατί να συμμετάσχετε

  • Οι φορείς με επιστημονικό περιεχόμενο μέσω της διάθεσής του στο openarchives.gr αποκτούν ένα σημαντικό κανάλι προβολής και διάχυσης της γνώσης.

  • Στο openarchives.gr προβάλλονται οι σπουδαιότεροι φορείς έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου από την Ελλάδα και την Κύπρο.

  • Η υπηρεσία προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών που πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στην πύλη ή προέρχονται μέσα από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης.

  • Επειδή το openarchives.gr είναι ένας μεγάλος συσσωρευτής μεταδεδομένων, τα αντικείμενα της συλλογής του φορέα που περιλαμβάνονται στο openarchives.gr εμφανίζονται με υψηλή κατάταξη στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Google για παράδειγμα, με αποτέλεσμα ο φορές να επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά εντοπισμού του περιεχομένου του.

  • Το openarchives.gr πραγματοποιεί οριζόντια αναζήτηση μεταξύ διαφορετικών συλλογών, συνδέοντας έτσι το περιεχόμενο του φορέα με άλλο συναφές περιεχόμενο.

  • Συγκεντρώνει γκρίζα βιβλιογραφία την οποία σπάνια βρίσκει κανείς σε περιβάλλοντα ενιαίας αναζήτησης.