Ανακαλύψτε Ψηφιακό Περιεχόμενο

Μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών συλλογών, καταλόγων βιβλιοθηκών, διατριβών και επιστημονικών εκδόσεων, ευρετηρίων & εφαρμογών διατίθεται στις υποδομές του ΕΚΤ. Ανακαλύψτε πρωτογενείς & βιβλιογραφικές πηγές για χρήση στην έρευνα, την εκπαίδευση & τη δια βίου μάθηση.

Εξερευνήστε χιλιάδες τεκμήρια επιστήμης & πολιτισμού από έναν μεγάλο αριθμό φορέων στις ανοικτές διαδικτυακές πύλες του ΕΚΤ. 

  • 430.040πολιτιστικά τεκμήρια
  • 769.369τεκμήρια επιστημονικού περιεχομένου

Ανακαλύψτε ψηφιακές συλλογές σε αποθετήρια, καταλόγους βιβλιοθηκών, διδακτορικά και επιστημονικές εκδόσεις.

  • 100.000 τεκμήρια σε αποθετήρια
  • 587.554εγγραφές καταλόγων
  • 11.500άρθρα στο eJournals
  • 37.942 διατριβές στο ΕΑΔΔ

Bιβλιογραφικές πηγές και εργαλεία, καταλόγοι και βάσεις δεδομένων για χρήση στην έρευνα, για αναζήτηση βιβλιογραφίας και για καταλογογράφηση.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ παρέχει πρόσβαση σε συλλογές με διεθνές και ελληνικό περιεχόμενο και προσφέρει στους χρήστες της εξατομικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης.

  • 16.000τίτλοι επιστημονικών περιοδικών
  • 26.000ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά
  • 54διεθνείς βάσεις δεδομένων
  • 23ελληνικές βάσεις δεδομένων