Ανακαλύψτε Ψηφιακό Περιεχόμενο

Μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών συλλογών, καταλόγων βιβλιοθηκών, διατριβών και επιστημονικών εκδόσεων, ευρετηρίων & εφαρμογών διατίθεται στις υποδομές του ΕΚΤ. Ανακαλύψτε πρωτογενείς & βιβλιογραφικές πηγές για χρήση στην έρευνα, την εκπαίδευση & τη δια βίου μάθηση.

Εξερευνήστε χιλιάδες τεκμήρια επιστήμης & πολιτισμού από έναν μεγάλο αριθμό φορέων στις ανοικτές διαδικτυακές πύλες του ΕΚΤ. 

 • 838.151πολιτιστικά τεκμήρια
 • 911,964τεκμήρια επιστημονικού περιεχομένου

Ανακαλύψτε ψηφιακές συλλογές σε αποθετήρια, καταλόγους βιβλιοθηκών, διδακτορικά και επιστημονικές εκδόσεις.

 • 140.000τεκμήρια σε αποθετήρια
 • 19.557άρθρα στο eJournals
 • 49.605διατριβές στο ΕΑΔΔ
 • 32.084άρθρα στο Ευρετήριο ΑΚΕ

Bιβλιογραφικές πηγές και εργαλεία, καταλόγοι και βάσεις δεδομένων για χρήση στην έρευνα, για αναζήτηση βιβλιογραφίας και για καταλογογράφηση.

 • 100.862τίτλοι περιοδικών στον ΕΣΚΕΠ
 • 2.631.499εγγραφές στον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT
 • 32.084άρθρα στο Ευρετήριο ΑΚΕ

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ παρέχει πρόσβαση σε συλλογές με διεθνές και ελληνικό περιεχόμενο και προσφέρει στους χρήστες της εξατομικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης.

 • 16.000τίτλοι επιστημονικών περιοδικών
 • 26.000ηλεκτρονικά βιβλία και λεξικά
 • 54διεθνείς βάσεις δεδομένων
 • 23ελληνικές βάσεις δεδομένων