Υπηρεσίες για φορείς- eContentΕΚΤ Pro

Οικοδομούμε ένα μέλλον όπου η γνώση κυκλοφορεί & αξιοποιείται.

Δημιουργούμε υποδομές ανοικτής πρόσβασης, ώστε να απολαμβάνουν οι χρήστες πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο.

Απευθυνόμαστε σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, φορείς επιστήμης & πολιτισμού που παράγουν περιεχόμενο και θέλουν να το διαθέσουν ηλεκτρονικά.

Αναδεικνύουμε το ελληνικό απόθεμα γνώσης στον Δημόσιο Ψηφιακό Χώρο.

Γνωρίστε τις υπηρεσίες ΕΚΤ: