Υπηρεσίες για φορείς- eContentΕΚΤ Pro

Οικοδομούμε ένα μέλλον όπου η γνώση κυκλοφορεί & αξιοποιείται.

Δημιουργούμε υποδομές ανοικτής πρόσβασης, ώστε να απολαμβάνουν οι χρήστες πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο.

Απευθυνόμαστε σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, φορείς επιστήμης & πολιτισμού που παράγουν περιεχόμενο και θέλουν να το διαθέσουν ηλεκτρονικά.

Αναδεικνύουμε το ελληνικό απόθεμα γνώσης στον Δημόσιο Ψηφιακό Χώρο.

 

Λύσεις για περιεχόμενο

Μια σειρά από στοχευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα εξασφαλίσουν την αυξημένη ευρεσιμότητα, τη δυναμική ψηφιακή προβολή, την ασφαλή διαφύλαξη του περιεχομένου και την ανάδειξη του φορέα σας.

Ένταξη σε Πύλες Αναζήτησης

Αν είστε φορέας με έγκριτο επιστημονικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο μοιραστείτε το. Διαθέστε το περιεχόμενό σας στις πύλες αναζήτησης και αυξήστε την ευρεσιμότητα και αναγνωρισιμότητα του υλικού σας.

Υπηρεσίες για βελτιστοποίηση περιεχομένου

Αυξήστε την προστιθέμενη αξία των δεδομένων και των μεταδεδομένων σας, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών βελτιστοποίησης περιεχομένου του ΕΚΤ.

Για βιβλιοθήκες

Μοναδικές υπηρεσίες για να απλοποιήσετε την καταλογογράφηση, να ενισχύσετε τη συνεργασία σας με τις άλλες βιβλιοθήκες και να διευκολύνετε την πρόσβαση των χρηστών σε επιστημονικό περιεχόμενο

Για εκδότες

Υπηρεσίες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή επικοινωνία, συμβάλουν στη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου και προάγουν την εγχώρια εκδοτική παραγωγή, διασφαλίζοντας την Ανοικτή Πρόσβαση.