Υπηρεσία Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Ένας πυρήνας βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους

Το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) είναι ένας πυρήνας βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους. Η λειτουργία του ΕΔΕΤΒ στηρίζεται στο Σύστημα Διαδανεισμού που ανέπτυξε το ΕΚΤ και στην αξιοποίηση της online βάσης δεδομένων Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών. Στο ΕΔΕΤΒ συμμετέχουν 146 βιβλιοθήκες μέλη από όλες τις περιοχές της χώρας. Από το 2000 έχουν ικανοποιηθεί 257243 παραγγελίες άρθρων.

Οι βιβλιοθήκες-μέλη του ΕΔΕΤΒ έχουν τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τις βιβλιοθήκες του δικτύου που περιλαμβάνουν στη συλλογή τους ένα συγκεκριμένο περιοδικό. Στη συνέχεια μπορούν να παραγγείλουν online αντίγραφο ενός άρθρου στις βιβλιοθήκες που το έχουν και  τόσο οι  βιβλιοθήκες-πελάτες όσο και οι βιβλιοθήκες-προμηθευτές μπορούν να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη των παραγγελιών που τους αφορούν.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
Το ΕΔΕΤΒ αποτελεί μοναδικό δίκτυο βιβλιοθηκών στην Ελλάδα στο οποίο συμμετέχουν και επωφελούνται από τη συνεργασία βιβλιοθήκες όλων των τύπων (ακαδημαϊκές, ερευνητικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, ειδικές κ.ά.) Μέσω του δικτύου επιτυγχάνεται πολλαπλή αξιοποίηση των συλλογών περιοδικών των ελληνικών βιβλιοθηκών. Έτσι διευρύνονται τα στενά όρια κάθε βιβλιοθήκης και διευκολύνεται η πολλαπλή αξιοποίηση της εθνικής συλλογής επιστημονικών περιοδικών.