Για βιβλιοθήκες

Μοναδικές υπηρεσίες για να απλοποιήσετε την καταλογογράφηση, να ενισχύσετε τη συνεργασία σας με τις άλλες βιβλιοθήκες και να διευκολύνετε την πρόσβαση των χρηστών σε επιστημονικό περιεχόμενο

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει ήδη αποκτήσει λειτουργώντας την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού, και τη διαχρονική του συνεργασία με τις ελληνικές βιβλιοθήκες, έχει αναπτύξει μια σειρά από υπηρεσίες για βιβλιοθήκες με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους και την παροχή νέων δυνατοτήτων στο κοινό.

Οι βιβλιοθήκες, με την ένταξή τους σε συγκεκριμένες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, όπως η Αργώ και ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ), και κάνοντας χρήση της υπηρεσίας διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ, διευρύνουν τα στενά όρια τους, δίνουν ανοικτή πρόσβαση στους χρήστες σε πλούσιο περιεχόμενο και διασυνδέονται με άλλες βιβλιοθήκες. Αξιοποιούν, έτσι, στον μέγιστο βαθμό ψηφιακά εργαλεία ενιαίας αναζήτησης, μειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος τους.   

Ένταξη στην Αργώ

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απευθύνεται κυρίως σε χρήστες από την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, που αναζητούν βιβλιογραφία σε διάφορους θεματικούς τομείς, καθώς επίσης και σε βιβλιοθηκονόμους, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών.

Υπηρεσία Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) είναι ένας πυρήνας βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους. Η λειτουργία του ΕΔΕΤΒ στηρίζεται στο Σύστημα Διαδανεισμού που ανέπτυξε το ΕΚΤ και στην αξιοποίηση της online βάσης δεδομένων Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών.

Ένταξη στον ΕΣΚΕΠ

Στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν.

Ενιαίος Κατάλογος openABEKT

Όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται σε κάθε επιμέρους κατάλογο μιας βιβλιοθήκης τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT.