Ένταξη σε Πύλες Αναζήτησης

Αν είστε φορέας με έγκριτο επιστημονικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο μοιραστείτε το. Διαθέστε το περιεχόμενό σας στις πύλες αναζήτησης και αυξήστε την ευρεσιμότητα και αναγνωρισιμότητα του υλικού σας.

Υπηρεσίες Συσσώρευσης & Ενιαίας Αναζήτησης / Aggregation

Το ΕΚΤ στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συλλογή, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση της επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής της χώρας με τρόπο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και τις τάσεις στο χώρο καθώς και με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών, έχει αναπτύξει μία σύγχρονη υποδομή συσσώρευσης που συλλέγει περιεχόμενο από επιμέρους ηλεκτρονικά αποθετήρια και ψηφιακές βιβλιοθήκες με σκοπό την ενιαία διάθεσή του από ανοικτές διαδικτυακές πύλες.

Η υποδομή του ΕΚΤ καλύπτει ολόκληρη τη ροή εργασιών συσσώρευσης, από τη συγκομιδή και τον έλεγχο, στον σημασιολογικό εμπλουτισμό και την «έξυπνη», ανοικτή διάθεση.

Καρδιά της υποδομής είναι η πλατφόρμα Συσσώρευσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου, ένας καινοτόμος συσσωρευτής (Αggregator) που συγκεντρώνει ψηφιακό περιεχόμενο και το διαθέτει “έξυπνα” μέσα από τις ανοικτές διαδικτυακές πύλες www.SearchCulture.gr για πολιτιστικό περιεχόμενο και www.openarchives.gr για επιστημονικό περιεχόμενο. 

Το SearchCulture.gr είναι ο ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το ΕΚΤ με πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς με Δημόσια χρηματοδότηση. Στόχοι του εγχειρήματος είναι η ελεύθερη κεντρική διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων -στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθούν οι πολιτιστικοί φορείς- η ανάδειξη και διασύνδεση τους και η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana σε συμφωνία με εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

To EKT συγκεντρώνει μέσω του SearchCulture.gr το εθνικό πολιτιστικό περιεχόμενο και τροφοδοτεί ως βασικός πάροχος την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, συμβάλλοντας έτσι ακόμα περισσότερο στην αύξηση της ευρεσιμότητας, της επανάχρησης και της διεθνούς προβολής του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι στιγμής πάνω από 100.000 τεκμήρια διατίθενται και μέσω της Europeana. 

Ένταξη στο οpenarchives.gr

Το openarchives.gr λειτουργεί από το 2006 και αναδείχθηκε γρήγορα ως η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης. Διαθέτει 80 συλλογές, 57 επιστημονικών φορέων, φιλοξενώντας πάνω από 769.223 τεκμήρια.    

Ένταξη στο SearchCulture.gr

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς υπηρεσίες του ΕΚΤ αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους κόμβους συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς. Φιλοξενεί, ήδη, πάνω από 450.000 τεκμήρια από 56 συλλογές 59 φορέων της χώρας, ενώ η επισκεψιμότητά του καταμετρά εκατοντάδες μοναδικούς επισκέπτες το χρόνο.