Ένταξη στο SearchCulture.gr

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς υπηρεσίες του ΕΚΤ αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους κόμβους συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς. Φιλοξενεί, ήδη, πάνω από 450.000 τεκμήρια από 56 συλλογές 59 φορέων της χώρας, ενώ η επισκεψιμότητά του καταμετρά εκατοντάδες μοναδικούς επισκέπτες το χρόνο.

Το searchculture.gr βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο φορέων. Μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, εφορείες αρχαιοτήτων, αλλά και άλλοι πολιτιστικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, συμμετέχουν στη δράση παρέχοντας οργανωμένο ψηφιοποιημένο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό και αυξάνουν κατ’ αυτό τον τρόπο την ευρεσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα του περιεχομένου τους, προάγοντας παράλληλα το σύνολο του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.

To EKT συγκεντρώνει μέσω του SearchCulture.gr το εθνικό πολιτιστικό περιεχόμενο και τροφοδοτεί ως βασικός πάροχος την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, συμβάλλοντας έτσι ακόμα περισσότερο στην αύξηση της ευρεσιμότητας, της επανάχρησης και της διεθνούς προβολής του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι στιγμής πάνω από 100.000 τεκμήρια διατίθενται και μέσω της Europeana.

 

Οι πόροι που απαρτίζουν τις συλλογές μπορούν να είναι σε μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο, χαρτογραφικού υλικού ή υλικού που δημιουργήθηκε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. ένα διαδραστικό παιχνίδι) και χρονολογικά καλύπτουν όλες τις περιόδους ελληνικής ιστορίας και τέχνης.

Η ανοικτή διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr διαχέει το περιεχόμενα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και προσφέρει στο ευρύ κοινό εξελιγμένες δυνατότητες ανακάλυψης ψηφιακών πόρων, οι οποίες είναι καινοτόμες για συσσωρευτές περιεχομένου, περιλαμβάνοντας:

  1. σύνθετη πολυγλωσσική αναζήτηση που περιλαμβάνει και χρονικά κριτήρια
  2. εναλλακτικούς τρόπους ιεραρχικής & πολυγλωσσικής πλοήγησης και φιλτραρίσματος αποτελεσμάτων
  3. πρωτότυπες διαδραστικές εφαρμογές

Γιατί να συμμετάσχετε

  • Το searchculture.gr, ως βασικός κόμβος ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου και έχοντας ήδη υψηλή επισκεψιμότητα, αυξάνει την ανακάλυψη των επί μέρους συλλογών. Επιπλέον, η συλλογή του φορέα που συμμετέχει τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έγκριτου πολιτιστικού περιεχομένου και έτσι αναδεικνύεται περισσότερο η αξία του.

  • Προβάλλεται ο φορέας και η συλλογή του τόσο στην καρτέλα τεκμηρίου όσο και στη σελίδα του δικτύου. Σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου υπάρχουν σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του φορέα, στον ιστότοπο της συλλογής και στην πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου της συλλογής αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα και των δύο ιστοτόπων.

  • Το ΕΚΤ εμπλουτίζει με όρους έγκριτων δίγλωσσων λεξιλογίων το περιεχόμενο που διατίθεται από το searchculture.gr αυξάνοντας έτσι την ευρεσιμότητά του. Επιπλέον ακόμα κι αν η τεκμηρίωσή σας έχει γίνει μόνο στα ελληνικά χάρη στον σημασιολογικό εμπλουτισμό του ΕΚΤ καθίσταται αναζητήσιμο και από αγγλόφωνο κοινό.

  • Το searchculture.gr παρέχει προηγμένες λειτουργίες πλοήγησης και αναζήτησης στο περιεχόμενο (σύνθετη αναζήτηση, χρονολόγιο, ιεραρχική πλοήγηση σε τύπους και ιστορικές περιόδους, φίλτρα αποτελεσμάτων κ.α.).

  • Το υλικό σας διατίθεται εφόσον το επιθυμείτε στην ευρωπαϊκή πολιτιστική ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana εξασφαλίζοντας τη διεθνή προβολή του περιεχομένου, αλλά και την επισκεψιμότητα μέσω συνδέσμων ανακατεύθυνσης.

 

Σημειώνεται ότι το SeachCulture.gr δημιουργήθηκε αρχικά ως υπηρεσία για τους δικαιούχους φορείς των Προσκλήσεων 31 και 31.2 (Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης έργου SaaS) του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" οι οποίοι υλοποίησαν έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης φιλοξενώντας το περιεχόμενο των αποθετηρίων τους. Πλέον, και με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το SearchCulture.gr εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές και επιπρόσθετη λειτουργικότητα αποτελώντας την μεγαλύτερη πύλη συσσώρευσής πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου της χώρας και συνεισφέροντας, ως βασικός πάροχος, στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana.