Λύσεις για περιεχόμενο

Μια σειρά από στοχευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που θα εξασφαλίσουν την αυξημένη ευρεσιμότητα, τη δυναμική ψηφιακή προβολή, την ασφαλή διαφύλαξη του περιεχομένου και την ανάδειξη του φορέα σας.

Δημιουργήστε το αποθετήριό σας, εκσυγχρονίστε τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης σας, ή εντάξτε τις εκδόσεις σας σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

5 υπηρεσίες - λύσεις

Σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις οι φορείς έρευνας και πολιτισμού διαθέτουν πλέον με τυποποιημένο τρόπο το περιεχόμενό τους μέσω υποδομών, ενώ φορείς εθνικής εμβέλειας το συσσωρεύουν, δίνοντας τη δυνατότητα για αναζήτηση και πρόσβαση σε μεγάλο όγκο περιεχομένου σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση επί μακρόν των ψηφιακών αρχείων που συσσωρεύονται. 

 

Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει 5 υπηρεσίες-λύσεις για την ψηφιακή προβολή και διαφύλαξη περιεχομένου: Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής Software as a Service και Cloud Computing, ανέπτυξε δύο σύγχρονες ψηφιακές Υπηρεσίες Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου, την υπηρεσία openABEKT και τα Αποθετήρια ΕΚΤ.  Επιπλέον, έχει αναπτύξει και την υπηρεσία ePublishing, ένα διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων, υψηλών ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών, με στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη διάχυση της γνώσης. Τέλος εξασφαλίζει τη μακροχρόνια φύλαξη του ψηφιακού περιεχομένου μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς διαφύλαξης περιεχομένου και προσφέρει τη δυνατότητα φιλοξενίας συστημάτων τρίτων φορέων στο σύγχρονο Data Center του ΕΚΤ.   

 

Υπηρεσία Αποθετηρίων

Η Υπηρεσία Αποθετηρίων ΕΚΤ απευθύνεται σε ένα διευρυμένο φάσμα φορέων παρέχοντας έτοιμες υποδομές αποθετηρίων για να οργανώσουν, τεκμηριώσουν και να αναδείξουν το περιεχόμενό τους άμεσα, εύκολα και με τη χρήση διεθνών προτύπων και πρωτοποριακών Tεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Υπηρεσία openABEKT

Μια υπηρεσία που έχει ως στόχο να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των βιβλιοθηκονόμων. Πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία νέφους για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, καθώς αναπτύσσεται σύμφωνα με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS) και διατίθεται διαδικτυακά από τις υποδομές νέφους του ΕΚΤ.

Υπηρεσία ePublishing

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εκδότες που θέλουν να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ή να δημιουργήσουν μια νέα ηλεκτρονική έκδοση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΕΚΤ για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου.

Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης

H Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ (preservation) συνίσταται στη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων. Πρόκειται για μια συμπληρωματική υπηρεσία που διατίθεται στους χρήστες των υπηρεσιών openABEKT και Αποθετηρίων ΕΚΤ. Η ασφαλής διαφύλαξη του περιεχομένου επιτυγχάνεται μέσα από την υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους-ΕΚΤ Cloud και μέσω της Υπηρεσίας Disaster Recovery.

Φιλοξενία συστημάτων

Πρόκειται για την φιλοξενία συστημάτων στο Datacenter του ΕΚΤ. Βασική υπηρεσία του Datacenter του ΕΚΤ είναι η οριζόντια υποστήριξη των διαδικτυακών εφαρμογών που αναπτύσσει και διαθέτει το ΕΚΤ όπως ψηφιακά αποθετήρια, ηλεκτρονικές εκδόσεις, μητρώα και καταλόγους, στατιστικά και δείκτες καθώς επίσης και το λογισμικό ΑΒΕΚΤ και openABEKT.