Φιλοξενία συστημάτων

Φιλοξενία συστημάτων σε ένα υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Data Center

Η υποδομή του Datacenter αποτελεί μία μακροχρόνια επένδυση του ΕΚΤ με στόχο να υποστηρίξει τον σκοπό του και την ανάγκη για παροχή σύγχρονων, καινοτόμων, αποδοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη των υποδομών έχει πραγματοποιηθεί διαδοχικά και σε πολλαπλές φάσεις με χρηματοδότηση επί το πλείστον από αναπτυξιακά έργα που ανέλαβε και υλοποίησε το ΕΚΤ. Αποτελεί μία σημαντική εθνική επένδυση τόσο σε υποδομές όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να επιτύχει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με κορυφαία διαθεσιμότητα, αρχιτεκτονική υψηλής κλιμάκωσης.

Βασική υπηρεσία του Datacenter του ΕΚΤ είναι η οριζόντια υποστήριξη των διαδικτυακών εφαρμογών που αναπτύσσει και διαθέτει το ΕΚΤ όπως ψηφιακά αποθετήρια, ηλεκτρονικές εκδόσεις, μητρώα και καταλόγους, στατιστικά και δείκτες καθώς επίσης και το λογισμικό ΑΒΕΚΤ και openABEKT. Επιπλέον, το Datacenter του ΕΚΤ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης προς τρίτους φορείς φιλοξενώντας είτε υπηρεσίες που διαθέτουν παραγωγικά προς τους χρήστες τους, είτε φυσικό εξοπλισμό τους και παρέχοντας όλα τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά (δίκτυο, περιβαλλοντικές συνθήκες, σταθερή και αδιάλειπτη παροχή ισχύος, επαυξημένη φυσική και λογική ασφάλεια κ.λπ.) που προσθέτουν αξία, διαφυλάσσουν τον εξοπλισμό και εξασφαλίζουν αυξημένο επίπεδο διαθεσιμότητας και ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες του εκάστοτε φορέα.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία

H υπηρεσία αυτή επιτυγχάνει οικονομία κλίμακος φορέων του δημοσίου, μέσω της απαλοιφής κόστους επένδυσης υποδομών DataCenter για τους φορείς αυτούς, καθώς και αύξηση της βιωσιμότητας υποδομών για το ΕΚΤ και τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της δυνατότητας διαμοιρασμού λειτουργικού κόστους και ειδικά των σταθερών παραμέτρων κόστους.

Επιπλέον, το Datacenter του ΕΚΤ μπορεί να παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές αλλά εξαιρετικά σημαντικές και κρίσιμες υπηρεσίες. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι: (α) η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών δικτύου με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού με πολλαπλές οδεύσεις υψηλής ταχύτητας (10Gbps fiber/copper), (β) η παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών λογικής ασφάλειας δικτύου με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού (firewalls), αρχιτεκτονικής υλοποίησης και κρυπτογραφίας, (γ) η παροχή υπηρεσιών backup σε μαγνητικά μέσα με χρήση προηγμένων ρομποτικών βιβλιοθηκών, (δ) η λεπτομερής και ιστορική καταγραφή στοιχείων καταναλισκόμενης ενέργειας και κόστους σε επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού και (ε) η συνεχής 24x7 παρακολούθηση και ιστορική καταγραφή της λειτουργίας υπηρεσιών, εξοπλισμού και περιβαλλοντικών συνθηκών με κατάλληλες τεχνικές αυτόματης επαναφοράς σε ορθή λειτουργία ή/και ειδοποίησης της ομάδας διαχείρισης.

Να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση η υπηρεσία φιλοξενίας συστημάτων στο Datacenter του ΕΚΤ διατίθεται μόνο στους φορείς που έχουν λάβει κάποια από τις υπηρεσίες του ΕΚΤ. 

Δείτε επίσης