Για εκδότες

 

Υπηρεσίες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή επικοινωνία, συμβάλουν στη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου και προάγουν την εγχώρια εκδοτική παραγωγή, διασφαλίζοντας την Ανοικτή Πρόσβαση.

 

Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει τρεις υπηρεσίες που απευθύνονται σε εκδότες, με στόχο την προβολή του περιεχομένου τους και την επακόλουθη διάχυση της επιστημονικής γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκδότες από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες έχουν το δικό τους “κανάλι” προβολής του περιεχομένου τους, το σύγχρονο Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) που καλύπτει μια μεγάλη “έλλειψη” στους τομείς αυτούς.      

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε εκδότες επιστημονικού περιεχομένου να κάνουν χρήση της ολοκληρωμένης υπηρεσίας ePublishing, μεταφέροντας το περιεχόμενό τους σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ οι νέες κυκλοφορίες βιβλίων εντάσσονται στην ήδη γνωστή και καταξιωμένη βιβλιογραφική βάση δεδομένων ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ. 

Υπηρεσία ePublishing

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εκδότες που θέλουν να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ή να δημιουργήσουν μια νέα ηλεκτρονική έκδοση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΕΚΤ για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου.

Ευρετήριο ΑΚΕ

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση στις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.