Ευρετήριο ΑΚΕ

Ένα σύγχρονο ευρετήριο με έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση στις έγκριτες Ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ποιο είναι το περιεχόμενό του;

Το Ευρετήριο ΑΚΕ περιλαμβάνει 87 επιστημονικά περιοδικά και 37.523 άρθρα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, ενώ παράλληλα δίνει ανοικτή πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πλήρους κειμένου (όπου αυτό είναι δυνατό). Το περιεχόμενο του Ευρετηρίου αναμένεται στο μέλλον να εμπλουτισθεί με βιβλία (συλλογικούς τόμους, μονογραφίες).

 

 

Το Ευρετήριο Έγκριτων Ελληνικών Επιστημονικών Εκδόσεων προσφέρει πολλαπλά οφέλη για τους επιστημονικούς εκδότες:

  • Φιλοξενία περιεχομένου επιλεγμένων έγκριτων εκδόσεων
  • Τεκμηρίωση και οργάνωση άρθρων και επιλεγμένων εκδόσεων
  • Εμπλουτισμός μεταδεδομένων με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες περιγραφής
  • Δημιουργία πρότυπων εγγραφών
  • Μακροχρόνια διατήρηση του έντυπου και ψηφιακού περιεχομένου
  • Διάθεση ανοικτών βιβλιογραφικών δεδομένων σε βιβλιοθήκες και εκδότες.

Καινοτόμες υπηρεσίες προς την ερευνητική κοινότητα:

  • Ενισχυμένες δυνατότητες αναζήτησης στο ευρετηριασμένο περιεχόμενο σε επίπεδο άρθρου
  • Εφαρμογή συνδυαστικών φίλτρων επιμερισμού των αποτελεσμάτων και δυνατότητα θεματικής πλοήγησης
  • Δημιουργία σελίδων εκδοτών και συγγραφέων με κατάλογο των εκδόσεων και δημοσιεύσεών τους που υπάρχουν στο ευρετήριο
  • Προβολή του πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου όπου αυτό διατίθεται.