Εργαλεία 'Ερευνας

Βρείτε εδώ βιβλιογραφικές πηγές και εργαλεία, καταλόγους και βάσεις δεδομένων για χρήση στην έρευνα, για αναζήτηση βιβλιογραφίας και για καταλογογράφηση.

Η Αργώ

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Προσφέρει αναζήτηση για αρχάριους και έμπειρους χρήστες, ενώ για τους Βιβλιοθηκονόμους η Αργώ προσφέρει τη δυνατότητα πρόσκτησης επεξεργασμένων εγγραφών από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου.

  • Βιβλιογραφικά Δεδομένα
Ενιαίος Κατάλογος openABEKT

Στον Ενιαίο Κατάλογο του openABEKT θα βρείτε όλους τους καταλόγους βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν το openABEKT. Ο κατάλογος συγκεντρώνει περισσότερες από 1.000.000 εγγραφές από 58 βιβλιοθήκες, ανάμεσά τους και 360.000 εγγραφές της Βιβλιοθήκης της Βουλής, μιας από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.

  • βιβλιοθήκες
Ευρετήριο ΑΚΕ

Εξερευνήστε την εγχώρια παραγωγή των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών επιστημών μέσα από το Ευρετήριο ΑΚΕ. Το Ευρετήριο περιέχει περισσότερα από 90 περιοδικά και τα μεταδεδομένα περίπου 28.000 άρθρων, μέρος των οποίων διατίθεται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Κοινωνικές Επιστήμες
Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών

Ο κατάλογος συγκεντρώνει τα βιβλιογραφικά δεδομένα επιστημονικών περιοδικών που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους.   Βρείτε στον ΕΣΚΕΠ βιβλιογραφικά δεδομένα 98.717 επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών.

  • Βιβλιογραφικά Δεδομένα
Θησαυρός Ελληνικών Όρων

Ένα σημαντικό βιβλιοθηκονομικό εργαλείο, ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων περιλαμβάνει ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο γενικής ορολογίας και μια ενότητα με εξειδικευμένη ιατρική ορολογία για την ανάκτηση πληροφοριών για τις επιστήμες υγείας. To λεξιλόγιο παρουσιάζει τις κάθετες (ιεραρχικές) και οριζόντιες συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών και αποδίδει τους όρους και στην αγγλική γλώσσα. Σχεδιάστηκε με βάση διεθνή πρότυπα και υποστηρίζει την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών.

  • Επιστήμες Υγείας
Εργογραφία νεοελληνικής χρονογραφίας και ιστοριογραφίας (1529 - 1900)

Η Εργογραφία νεοελληνικής χρονογραφίας και ιστορίας (1529 – 1900)  είναι μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων με 2.425 εγγραφές. Περιγράφει αυτοτελή δημοσιεύματα στη νεοελληνική γλώσσα με χρονογραφικό ή ιστορικό περιεχόμενο, πρωτότυπα έργα, ερανίσματα ή μεταφράσεις. Στην περίπτωση των μεταφράσεων αναφέρεται και το ξενόγλωσσο πρωτότυπο.

  • Ιστορία