Βιβλιογραφικά Δεδομένα

Εργαλεία έρευνας

Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών

Ο κατάλογος συγκεντρώνει τα βιβλιογραφικά δεδομένα επιστημονικών περιοδικών που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους.   Βρείτε στον ΕΣΚΕΠ βιβλιογραφικά δεδομένα 99.275 επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών.

Η Αργώ

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Προσφέρει αναζήτηση για αρχάριους και έμπειρους χρήστες, ενώ για τους Βιβλιοθηκονόμους η Αργώ προσφέρει τη δυνατότητα πρόσκτησης επεξεργασμένων εγγραφών από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου.

Subscribe to Βιβλιογραφικά Δεδομένα