βιβλιοθήκες

Υπηρεσία openABEKT

Ολοκληρωμένη υπηρεσία νέφους για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης Πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία νέφους για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, καθώς αναπτύσσεται σύμφωνα με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS) και διατίθεται διαδικτυακά από τις υποδομές νέφους του ΕΚΤ. Το openABEKT αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών (Integrated Library System), που αναπτύσσει το ΕΚΤ από το 1986 και το οποίο μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει περισσότερες από 2.700 βιβλιοθήκες και άλλους οργανισμούς, όπως μουσεία και αρχεία. Πού απευθύνεται Η υπηρεσία απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και εκπαιδευτικούς φορείς, με αυξημένες ανάγκες διαχείρισης περιεχομένου, υπηρεσιών και σύνθετων ροών εργασίας, όπως: τεκμηρίωση, ανάπτυξη καθιερωμένων αποδόσεων, διαχείριση ψηφιακών και μη τεκμηρίων, διαχείριση μελών, δανεισμό, στατιστικά, αναφορές, κ.ά.   H πλατφόρμα openABEKT Το openABEKT είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ένα ενιαίο σύστημα για όλους τους φορείς που το χρησιμοποιούν και στο οποίο διαμορφώνονται αυτόνομες εφαρμογές που παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορέα (π.χ. url, λογότυπο, χρήστες, άδειες περιεχομένου κ.λπ.). Διαθέτει ένα ιδιαίτερα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, ακόμα και για το μη εξειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης. Στόχος είναι να υποστηρίζει τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες τους. Η πλατφόρμα του openABEKT αποτελείται από 3 περιβάλλοντα: Κατάλογος, Ανακάλυψη, Ροές & Λειτουργίες.   Ο Κατάλογος είναι ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες του φορέα, μέσω του οποίου γίνεται η τεκμηρίωση και η διαχείριση του περιεχόμενου.   Η Ανακάλυψη είναι το δημόσιο περιβάλλον του openABEKT, όπου παρουσιάζονται ανοικτά οι συλλογές του φορέα, γίνεται πλοήγηση, αναζήτηση και εντοπισμός του περιεχομένου. Οι Ροές & Λειτουργίες είναι ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες του φορέα, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση μελών, αναφορών, αντιτύπων, συναλλαγών και άλλων εργασιών. Ενιαίος Κατάλογος openABEKT Όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται σε κάθε επιμέρους κατάλογο μιας βιβλιοθήκης τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT. Ο Ενιαίος Κατάλογος openABEKT παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης σε όλους τους καταλόγους openABEKT με τη χρήση πληθώρας κριτηρίων και φίλτρων πολύπλευρης αναζήτησης, ενώ παράλληλα, επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών διαδανεισμού μεταξύ των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT. Εκπαίδευση και Υποστήριξη Το φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον της πλατφόρμας συνοδεύεται από διαδικτυακές υπηρεσίες εκπαίδευσης (eLearning) και συνεχούς υποστήριξης (eHelpDesk, eKnowledgeBase), μέσω των οποίων το προσωπικό της βιβλιοθήκης μπορεί να επιμορφώνεται διαρκώς. Διαδικτυακή Εκπαίδευση Η υπηρεσία eLearning είναι μια σύγχρονη υπηρεσία εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία προσφέρεται μέσα από εύχρηστο και εξελιγμένο μαθησιακό περιβάλλον αξιοποιώντας εικόνα, κείμενα και ήχο με σκοπό να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις για τη βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση της εφαρμογής openABEKT. Η υπηρεσία  e-Learning περιλαμβάνει: εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές, προηγμένο εκπαιδευτικό υλικό, και πληθώρα εποπτικών μέσων και κειμένων με αναλυτικές οδηγίες. Για τους χρήστες της Υπηρεσίας η πρόσβαση γίνεται από τη διεύθυνση saas-elearning.ekt.gr και είναι συνεχής για το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας 24/7, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεργασίας σας με το ΕΚΤ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του eLearning από τη βιβλιοθήκη, ξεκινάει η παροχή της Υπηρεσίας Υποστήριξης για τη χρήση του openABEKT. Ενιαία Γνωσιακή Βάση  Η eKnowledgeBase αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης στην οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της υποστηρικτικής πληροφορίας για τη χρήση και την αξιοποίηση της Υπηρεσίας openABEKT. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας μπορεί να εντοπίσει πληροφορίες για εργασίες που χρειάζεται να εκτελέσει μέσα από οδηγούς, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια, θεματικές παρουσιάσεις, αναφορές και διευκρινίσεις. Η Ενιαία Γνωσιακή Βάση επικαιροποιείται συνεχώς ενώ οι υποστηρικτικές πληροφορίες που περιέχει, περιλαμβάνουν: οδηγούς χρήσης, καλών πρακτικών κ.λπ.,απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις,  άρθρα με συμβουλές για την καλύτερη χρήση της υπηρεσίας. Για τους χρήστες της Υπηρεσίας η πρόσβαση στην eKnowledgeBase γίνεται από τη διεύθυνση kb.saas.ekt.gr και είναι συνεχώς διαθέσιμη για το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας 24/7, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεργασίας σας με το ΕΚΤ. Εξ΄ αποστάσεως Υποστήριξη Η υπηρεσία eHelpDesk απαντά σε κάθε ερώτημα και πρόσθετη ανάγκη των φορέων, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες και επιλύοντας άμεσα και αποτελεσματικά εξειδικευμένα ζητήματα. Η υπηρεσία καλύπτει: τεχνικά θέματα λειτουργίας και χρήσης του openABEKT, την παροχή συμβουλών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή και χρήση των λειτουργιών του, ενημερώσεις για θέματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τις νέες λειτουργικότητες που τυχόν εντάσσονται στην πλατφόρμα. Για τους χρήστες της  Υπηρεσίας η πρόσβαση γίνεται από τη διεύθυνση helpdesk.saas.ekt.gr. Προαπαιτούμενο για την παροχή της Υπηρεσίας Υποστήριξης σε θέματα που αφορούν τη χρήση του openABEKT, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωσή της Υπηρεσίας Διαδικτυακής Εκπαίδευσης τουλάχιστον από ένα άτομο, από το προσωπικό της βιβλιοθήκης σας. Η υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-17:00. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης καθορίζεται από το πακέτο της υπηρεσίας openABEKT που λαμβάνει η βιβλιοθήκη.     ► Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Η  χρήση  της  υπηρεσίας  openABEKT  έχει  μία  σειρά  από  πολυεπίπεδα  οφέλη  για  τις βιβλιοθήκες που τη χρησιμοποιούν: σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση χρονοβόρων εργασιών σε μία βιβλιοθήκη, αλλά και με τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού λογισμικού της προτυποποιημένη τεκμηρίωση, εύχρηστη διαχείριση, σύγχρονη παρουσίαση και ανοικτή διάθεση του περιεχομένου, με τρόπο που αναδεικνύει όχι μόνο την αξία και τη μοναδικότητά του, αλλά και την επένδυση που έχει γίνει ` σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, καθώς για τη λειτουργία του openABEKT δεν απαιτείται σύνθετος τεχνολογικός εξοπλισμός ούτε πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι για τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διατήρηση του περιεχομένου της βιβλιοθήκης συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων, όπως π.χ. διαδανεισμός ή ανάπτυξη συνεργατικού καταλόγου και διεύρυνση των υπηρεσιών προς τις κοινότητες χρηστών που εξυπηρετούνται Δημιουργία αυτόνομης εφαρμογής για τον κάθε φορέα και άμεση διάθεση του περιεχομένου από τον ενιαίο κατάλογο catalogue.openabekt.gr Δυνατότητα ένταξης του καταλόγου που δημιουργήθηκε σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα όπως για παράδειγμα οι ενιαίοι κατάλογοι, aggregators, Υποδομές Διάθεσης Συνόλων Ανοικτών Δεδομένων εκπαίδευση του προσωπικού μέσω των συνοδευτικών υπηρεσιών eLearning, eKnowledgeBase και eHelpDesk

Ψηφιακές συλλογές

Αποθετήριο Ψηφιακών Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Το Αποθετήριο αποτελεί διαδικτυακό τόπο συγκέντρωσης και οργάνωσης του πολιτιστικού αποθέματος των Πατρών με σκοπό τη συστηματική διάθεσή του για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Περί Βιβλιοθηκών

Mια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία και το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών όλου του κόσμου από την αρχαιότητα έως σήμερα

Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών

Αποθετήριο με τις δράσεις της ΟΕΕΒ και το περιεχόμενο του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με απώτερο στόχο το υλικό αυτό να συμβάλει στην προαγωγή των βιβλιοθηκών και των επαγγελματιών της πληροφόρησης.

Εργαλεία έρευνας

Ενιαίος Κατάλογος openABEKT

Στον Ενιαίο Κατάλογο του openABEKT θα βρείτε όλους τους καταλόγους βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν το openABEKT. Ο κατάλογος συγκεντρώνει περισσότερες από 1.500.000 εγγραφές από δεκάδες βιβλιοθήκες, ανάμεσά τους και 360.000 εγγραφές της Βιβλιοθήκης της Βουλής, μιας από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.

Subscribe to βιβλιοθήκες