επιστήμη της πληροφόρησης

Ψηφιακές συλλογές

Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών

Αποθετήριο με τις δράσεις της ΟΕΕΒ και το περιεχόμενο του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με απώτερο στόχο το υλικό αυτό να συμβάλει στην προαγωγή των βιβλιοθηκών και των επαγγελματιών της πληροφόρησης.

Subscribe to επιστήμη της πληροφόρησης