επιστήμη της πληροφόρησης

Ψηφιακές συλλογές

Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών

Αποθετήριο με τις δράσεις της ΟΕΕΒ και το περιεχόμενο του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με απώτερο στόχο το υλικό αυτό να συμβάλει στην προαγωγή των βιβλιοθηκών και των επαγγελματιών της πληροφόρησης.

Αριάδνη - Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΚΤ

Το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ): εκδόσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υλικό από τις εκδηλώσεις του, βίντεο και παρουσιάσεις, κ.ά., με περισσότερες από 3.300 εγγραφές.

Subscribe to επιστήμη της πληροφόρησης