Εκπαίδευση

Ψηφιακές συλλογές

Αποθετήριο Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2020

Το Αποθετήριο συγκεντρώνει, διατηρεί, προβάλλει τα παραδοτέα ωφελούμενων των Δράσεων ΕΣΠΑ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2017-2020.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Στο εκπαιδευτικό αποθετήριο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μπορείτε να βρείτε υλικό και ιδέες για εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες, οικογένειες καθώς και ΑμεΑ και αφορούν στη μόνιμη συλλογή, αλλά και τις περιοδικές εκθέσεις του μουσείου.

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Eκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Ακρόπολη για εκπαιδευτικούς και μαθητές, με υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της ΥΣΜΑ.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη έργων ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΔΒΜ

Αποθετήριο με εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη στο πλαίσιο των Β΄ και Γ΄ΚΠΣ μέσω του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) & του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

Ευτέρπη

Μια μοναδική διαδικτυακή συλλογή τραγουδιών για εκπαιδευτική χρήση στην Ελλάδα από την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (E.E.M.E.) & της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη».

Αριάδνη - Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΚΤ

Το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ): εκδόσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υλικό από τις εκδηλώσεις του, βίντεο και παρουσιάσεις, κ.ά., με περισσότερες από 3.300 εγγραφές.

Επιστημονικά περιοδικά

Open Schools Journal for Open Science

Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Περιοδικό της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού

Περιοδικό του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση - Παράρτημα Ελλάδος

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Περιοδικό του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Περιοδικό από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία / Δ.Π.Θ

Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών

Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιοδικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διάλογοι!

Περιοδικό του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης / ΑΠΘ.

Ανοικτή Εκπαίδευση

Περιοδικό του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Πρακτικά συνεδρίων

Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης, του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου η έρευνα εστιάζει σε θέματα που ανήκουν στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της εκπαιδευτικής και της γνωσιακής νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής.

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Η θεματολογία των Συνεδρίων “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία” καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.

Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Πρακτικά από το Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το συνέδριο έχει διεθνή απήχηση και παρουσιάζει επιστημονικές εργασίες, καλές πρακτικές και προτάσεις που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, των παιδαγωγικών, των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κτλ.

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη eDulll

Εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» & «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΜΗΤΙΔΑ

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν περιεχόμενο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων συνεργασίας και ελεύθερο περιεχόμενο από τις πηγές του ΕΚΤ.

Διαδραστικές εφαρμογές

H ζωφόρος του Παρθενώνα

Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται σε μια εφαγμοή που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Αναπτύχθηκε από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και το ΕΚΤ.

Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης

Μέσα από εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης, ο επισκέπτης  γνωρίζει τις διάφορες υποστάσεις της θεάς Αθηνάς και το Μουσείο Ακρόπολης. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης.

Subscribe to Εκπαίδευση