Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πύλες αναζήτησης

Επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο

Ανακαλύψτε την επιστημονική παραγωγή έγκριτων φορέων της χώρας. Θα βρείτε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, περιοδικών, διατριβών και μονογραφιών για όλα τα επιστημονικά πεδία.

Η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο

Ανακαλύψτε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο έγκριτων πολιτιστικών φορέων της χώρας. Εξερευνήστε τεκμήρια ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και υλικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ψηφιακές συλλογές

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών-Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αποθετήριο που προσφέρει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο επιστημονικό, καλλιτεχνικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Αποθετήριο με αρχειακό περιεχόμενο για τα αναστηλωτικά προγράμματα της Ακρόπολης.

ΤΕΧΝΗ Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία

Το αρχείο αναδεικνεύει την πολιτιστική παραγωγή της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του '50 και έπειτα.

Αρχείο Σωτήρη Κακίση

Το αρχείο του δημοσιογράφου Σωτήρη Κακίση με συνεντεύξεις, δημοσιεύσεις και φωτογραφικό υλικό από την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών.

Πανδέκτης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Συλλογές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. (Τομείς Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος)

Ήλιος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιδρυματικό αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το οποίο συλλέγει και διαθέτει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος.

Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου

Aρχειακές συλλογές που αποτυπώνουν την τοπική ιστορία και καθημερινότητα, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα της αστικής τάξης στο BA Αιγαίο τον 19ο &  20ο αιώνα.     

Αριάδνη - Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΚΤ

Το σύνολο του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ): εκδόσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, υλικό από τις εκδηλώσεις του, βίντεο και παρουσιάσεις, κ.ά., με περισσότερες από 3.300 εγγραφές.

Επιστημονικά περιοδικά

Homo Virtualis

Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης    

Synthesis, an anglophone journal of comparative literary studies

Αγγλόφωνο περιοδικό του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Περιοδικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΤΕΙ Ηπείρου.

Historical Review / La Revue Historique

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ιστορείν

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

Conatus- Περιοδικό Φιλοσοφίας

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / ΕΚΠΑ

Τεκμήρια

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Σύγκριση

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

Μουσείο Μπενάκη

Περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη.

Μνήμων

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

Μακεδονικά

Περιοδικό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση

Ερανιστής

Περιοδικό του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού.

Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Περιοδικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ηλεκτρονικά βιβλία

Thinking in Action

Επιμελημένος τόμος από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / ΕΚΠΑ

Ιστορία του μέλλοντος: Πώς ο εικοστός αιώνας φαντάστηκε έναν «άλλο κόσμο»

Μονογραφία από την Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας

Οι Άντες Ιστορία και πολιτισμός (4ος-8ος αι )

Μονογραφία από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ).

Το Παρελθόν στο Δίκτυο: Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα (1994-2005)

Μονογραφία από την  Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

Πρακτικά συνεδρίων

Ετήσιο Συμπόσιο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Το ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΣυμπόσιοΧΑΕ) διεξάγεται ανελλιπώς από το 1981 την άνοιξη κάθε έτους με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης και είναι μία από τις πιο καταξιωμένες επιστημονικές συναντήσεις μελετητών του βυζαντινού πολιτισμού.

Ευρετήριο ΑΚΕ

Ευρετήριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Εξερευνήστε την εγχώρια παραγωγή των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών επιστημών μέσα από το Ευρετήριο ΑΚΕ. Το Ευρετήριο περιέχει τα μεταδεδομένα περίπου 28.000 άρθρων και περισσότερα από 90 περιοδικά, ενώ διαρκώς εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο.

Εργαλεία έρευνας

Ευρετήριο ΑΚΕ

Εξερευνήστε την εγχώρια παραγωγή των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών επιστημών μέσα από το Ευρετήριο ΑΚΕ. Το Ευρετήριο περιέχει περισσότερα από 90 περιοδικά και τα μεταδεδομένα περίπου 30.000 άρθρων, μέρος των οποίων διατίθεται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons.

Subscribe to Ανθρωπιστικές Επιστήμες