Επιστήμες Υγείας

Πύλες αναζήτησης

Επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο

Ανακαλύψτε την επιστημονική παραγωγή έγκριτων φορέων της χώρας. Θα βρείτε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, περιοδικών, διατριβών και μονογραφιών για όλα τα επιστημονικά πεδία.

Ψηφιακές συλλογές

Ιδρυματικό Αποθετήριο Επιστημών Υγείας Ασκληπιείου Βούλας

Ψηφιακό περιεχόμενο για τις επιστήμες υγείας από το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Εργαλεία έρευνας

Θησαυρός Ελληνικών Όρων

Ένα σημαντικό βιβλιοθηκονομικό εργαλείο, ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων περιλαμβάνει ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο γενικής ορολογίας και μια ενότητα με εξειδικευμένη ιατρική ορολογία για την ανάκτηση πληροφοριών για τις επιστήμες υγείας. To λεξιλόγιο παρουσιάζει τις κάθετες (ιεραρχικές) και οριζόντιες συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών και αποδίδει τους όρους και στην αγγλική γλώσσα. Σχεδιάστηκε με βάση διεθνή πρότυπα και υποστηρίζει την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών.

Subscribe to Επιστήμες Υγείας