Φυσικές Επιστήμες

Πύλες αναζήτησης

Επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο

Ανακαλύψτε την επιστημονική παραγωγή έγκριτων φορέων της χώρας. Θα βρείτε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, περιοδικών, διατριβών και μονογραφιών για όλα τα επιστημονικά πεδία.

Ψηφιακές συλλογές

Ήλιος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιδρυματικό αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το οποίο συλλέγει και διαθέτει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος.

Επιστημονικά περιοδικά

Open Schools Journal for Open Science

Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Περιοδικό της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Subscribe to Φυσικές Επιστήμες