Κοινωνικές Επιστήμες

Πύλες αναζήτησης

Επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο

Ανακαλύψτε την επιστημονική παραγωγή έγκριτων φορέων της χώρας. Θα βρείτε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, περιοδικών, διατριβών και μονογραφιών για όλα τα επιστημονικά πεδία.

Ψηφιακές συλλογές

Αρχείο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

Το Aρχείο του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.

Ήλιος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιδρυματικό αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το οποίο συλλέγει και διαθέτει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος.

European Public Law Organization (EPLO)

Aκαδημαϊκό περιεχόμενο σχετικό με το Δημόσιο Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.

Επιστημονικά περιοδικά

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης

Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

Αγγλόφωνο περιοδικό του  History Department, Queensborough Community College / CUNY

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Ηλεκτρονικά βιβλία

Οι κάτοικοι των Αθηνών, 1900-1960. Δημογραφία

Μονογραφία από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος

Μονογραφία από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ευρετήριο ΑΚΕ

Ευρετήριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Εξερευνήστε την εγχώρια παραγωγή των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών επιστημών μέσα από το Ευρετήριο ΑΚΕ. Το Ευρετήριο περιέχει τα μεταδεδομένα περίπου 28.000 άρθρων και περισσότερα από 90 περιοδικά, ενώ διαρκώς εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο.

Εργαλεία έρευνας

Ευρετήριο ΑΚΕ

Εξερευνήστε την εγχώρια παραγωγή των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών επιστημών μέσα από το Ευρετήριο ΑΚΕ. Το Ευρετήριο περιέχει περισσότερα από 90 περιοδικά και τα μεταδεδομένα περίπου 30.000 άρθρων, μέρος των οποίων διατίθεται ανοικτά με άδειες χρήσης Creative Commons.

Subscribe to Κοινωνικές Επιστήμες