Ιστορία

Πύλες αναζήτησης

Η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο

Ανακαλύψτε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο έγκριτων πολιτιστικών φορέων της χώρας. Εξερευνήστε τεκμήρια ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και υλικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Επιστημονικά περιοδικά

Historical Review / La Revue Historique

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ιστορείν

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

Μνήμων

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

Μακεδονικά

Περιοδικό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση

Ερανιστής

Περιοδικό του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού.

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Περιοδικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ηλεκτρονικά βιβλία

Ιστορία του μέλλοντος: Πώς ο εικοστός αιώνας φαντάστηκε έναν «άλλο κόσμο»

Μονογραφία από την Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας

Οι Άντες Ιστορία και πολιτισμός (4ος-8ος αι )

Μονογραφία από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ).

Εργαλεία έρευνας

Εργογραφία νεοελληνικής χρονογραφίας και ιστοριογραφίας (1529 - 1900)

Η Εργογραφία νεοελληνικής χρονογραφίας και ιστορίας (1529 – 1900)  είναι μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων με 2.425 εγγραφές. Περιγράφει αυτοτελή δημοσιεύματα στη νεοελληνική γλώσσα με χρονογραφικό ή ιστορικό περιεχόμενο, πρωτότυπα έργα, ερανίσματα ή μεταφράσεις. Στην περίπτωση των μεταφράσεων αναφέρεται και το ξενόγλωσσο πρωτότυπο.

Subscribe to Ιστορία