Συγκριτική Λογοτεχνία

Επιστημονικά περιοδικά

Synthesis, an anglophone journal of comparative literary studies

Αγγλόφωνο περιοδικό του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Subscribe to Συγκριτική Λογοτεχνία