βιβλιοθηκονομία

Εργαλεία έρευνας

Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey

Η ηλεκτρονική έκδοση της 13ης Συνοπτικής ‘Εκδοσης της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey είναι διαθέσιμη μέσω του eReader του ΕΚΤ. Προσφέρει δυνατότητες εστίασης (zoom), αυτόματου ξεφυλλίσματος (auto-flip), αναζήτησης ενός όρου με τα αποτελέσματα της αναζήτησης να προβάλλονται ανά σελίδα εμφάνισης του όρου, προβολής σελίδων σε thumbnails, αντιγραφής κειμένου (copy text), καθώς και δυνατότητα εκτύπωσης.

Subscribe to βιβλιοθηκονομία