Υπηρεσία Αποθετηρίων

Μια σύγχρονη πλατφόρμα για την οργάνωση, τεκμηρίωση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου

 

 

Η Υπηρεσία Αποθετηρίων ΕΚΤ απευθύνεται σε ένα διευρυμένο φάσμα φορέων παρέχοντας έτοιμες υποδομές αποθετηρίων για να οργανώσουν, τεκμηριώσουν και να αναδείξουν το περιεχόμενό τους άμεσα, εύκολα και με τη χρήση διεθνών προτύπων και πρωτοποριακών Tεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το αποθετήριο διαχειρίζεται πολλαπλούς τύπους περιεχομένου και παρέχει αναβαθμισμένες λειτουργίες σε επίπεδο περιεχομένου και εμπειρίας χρήστη. Έτσι, αξιοποιείται το περιεχόμενο και ενισχύεται το κύρος και η απήχηση του φορέα, ενώ εξασφαλίζεται σημαντική μείωση του κόστους του σε τεχνολογικές υποδομές και τεχνική υποστήριξη. Η υπηρεσία Αποθετηρίων ΕΚΤ αναπτύσσεται σε 4 στάδια: σχεδιασμός, υλοποίηση, διάθεση, υποστήριξη, όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί.  

 

 

 

Ο σχεδιασμός του αποθετηρίου

Στο καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο Αποθετήρια Wizard προσδιορίζονται από τον φορέα τα εικαστικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του αποθετηρίου (τίτλος, λογότυπο, πληροφοριακά κείμενα, γκάμα χρωμάτων της διεπαφής χρήστη). Διαμορφώνεται ο τρόπος οργάνωσης και τεκμηρίωσης του περιεχομένου και επιλέγονται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του (τρόπος πλοήγησης, αναζήτησης και παρουσίασης περιεχομένου, εγγραφή μελών, πρόσθετες υπηρεσίες για ομάδες χρηστών). Το αποθετήριο παράγεται με αυτοματοποιημένο τρόπο και παραδίδεται στον φορέα έτοιμο για εισαγωγή περιεχομένου και περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση.

Απόθεση και τεκμηρίωση περιεχομένου

Το περιεχόμενο οργανώνεται σε συλλογές, υπο-συλλογές και ομάδες, και δομείται με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του φορέα και της κοινότητας χρηστών του. Η απόθεση και τεκμηρίωση γίνεται διαδικτυακά, σε προτυποποιημένες φόρμες τεκμηρίωσης ανά τύπο υλικού. Διατίθενται φόρμες που καλύπτουν κάθε είδους υλικό που μπορεί να συλλέγει ένας φορέας: κείμενο, δισδιάστατα γραφικά, χαρτογραφικό υλικό, ηχογραφήσεις, παρτιτούρες, υλικό προβολής και βιντεοσκοπήσεις, τρισδιάστατα αντικείμενα και έργα τέχνης, σύνολα δεδομένων. Οι φόρμες εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, διαθέτουν αναβαθμισμένες λειτουργίες, ενσωματώνουν καθιερωμένα λεξιλόγια, υποστηρίζουν την καταχώριση πολύγλωσσων μεταδεδομένων,  διαχειρίζονται άδειες χρήσης και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και παρέχουν βοήθεια συμπλήρωσης με περιεκτικές οδηγίες τεκμηρίωσης για κάθε πεδίο.

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το περιεχόμενο διατίθεται ανοιχτά μέσω πρωτόκολλων διαλειτουργικότητας (OAI-PMH), είναι προσβάσιμο μέσω μόνιμων προσδιοριστών και μπορεί να ενσωματωθεί σε συσσωρευτές όπως το openarchives.gr, το SearchCulture.gr, η Europeana κ.λπ. Είναι αναζητήσιμο από διεθνείς μηχανές αναζήτησης, όπως η Google και προσβάσιμο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μια σύγχρονη εμπειρία ανακάλυψης περιεχομένου

Η εξερεύνηση και ανακάλυψη περιεχομένου γίνεται με τρόπο που επιλέγει ο φορέας στο Wizard. Χρησιμοποιούνται τρόποι πλοήγησης, όπως οπτικοποιημένη περιήγηση με  τύπους περιεχομένου, με τίτλους συλλογών με ελεγχόμενα λεξιλόγια όπως θέματα, λέξεις κλειδιά, άδειες χρήσης, λεξιλόγια , για εκπαιδευτικό και μουσικό περιεχομένου, κ.ά. Προσφέρεται συνδυαστική αναζήτηση μεκριτήρια, καθώς και ευέλικτη εμφάνιση αποτελεσμάτων με πολλαπλές δυνατότητες  όπως περιορισμός αναζήτησης μόνο σε εγγραφές που διαθέτουν ψηφιακό αρχείο, κ.λπ.

Η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται από τον ίδιο τον φορέα μέσα από ποικιλία λειτουργιών που προσφέρονται όπως μεταξύ των άλλων, δημιουργία και διαχείριση συλλογών, επιμέλεια υποβολών, μαζική μεταφόρτωση αρχείων, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης, απόκρυψη ψηφιακών αρχείων από ομάδες χρηστών κ.ά.

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Η Υπηρεσία προσφέρει επίσης, πλέγμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας τις οποίες επιλέγει ο φορέας στο wizard: διαμοιρασμός σε κοινωνικά δίκτυα, εξαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών, στατιστικά στοιχεία χρήσης, σύσταση τεκμηρίου, αίτημα για αντίγραφο ή ψηφιοποίηση, σηματοδότηση τύπου περιεχομένου και διαθεσιμότητας ψηφιακού αρχείου. Ενισχύεται έτσι η διάθεση, αξιοποίηση και επανάχρηση περιεχομένου.

Η υπηρεσία πλαισιώνεται από σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης eHelpDesk, eknowledgeBaseeLearning, που παρέχουν βοήθεια βήμα-βήμα.

 

 

► Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
 

Τα αποθετήρια προσφέρουν εξωστρέφεια και προβάλλουν ή διαχέουν  και αξιοποιούν το περιεχόμενό αναδεικνύοντας ή προβάλλοντας τον φορέα και το έργο του. Ανάμεσα στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της υπηρεσίας

 • Απόθεση κάθε είδους ψηφιακού υλικού, ακολουθώντας κανόνες και πρότυπα
 • Σχεδιασμός και παραμετροποίηση του αποθετηρίου σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από το περιεχόμενο αλλά και τις απαιτήσεις του φορέα και της κοινότητας χρηστών του
 • Ασφαλής διαφύλαξη του ψηφιακού περιεχομένου στις σύγχρονες υποδομές νέφους του ΕΚΤ, με διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας
 • Πλήρης έλεγχος του περιεχομένου με διαχείριση της πρόσβασης και αδειών χρήσης και δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Υποστήριξη της τεκμηρίωσης του περιεχομένου και δεδομένων που έχουν οι δημόσιοι φορείς στη διάθεσή τους, σύμφωνα με κανόνες και διεθνή πρότυπα
 • Δυναμική διάθεση του περιεχομένου σε κοινότητες χρηστών, στους επισκέπτες του και στο ευρύ κοινό
 • Πολυκαναλική διάθεση του περιεχομένου σε εθνικούς, διεθνείς συσσωρευτές και μηχανές αναζήτησης, με όρους διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητας (πρωτόκολλα OAI-PMH, openSearch, κ.λπ.
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω υπηρεσιών όπως eHelpDesk και eKnowledgeBase που δίνουν απαντήσεις σε κάθε ερώτημα, καθώς και της υπηρεσίας eLearning για σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση στη χρήση και σε όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες του αποθετηρίου αξιοποιώντας κείμενα, ήχο και εικόνα.
 • Διάθεση και επανάχρηση περιεχομένου που παραμένει αναξιοποίητο, λόγω έλλειψης των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων, με βιώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο.
 • Υποστήριξη των πολιτικών για e-science, virtual research communities (VRC), ενίσχυση της εκπαίδευσης με έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο ως υλικό αναφοράς
 • Ανάδειξη του ψηφιακού περιεχομένου του φορέα και ως εκ τούτου αύξηση της απήχησής του και διαχρονική προβολή του την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Σημαντική μείωση του κόστους του φορέα σε τεχνολογικές υποδομές και τεχνική υποστήριξη για τη διαφύλαξη και διάθεση του περιεχομένου του.

Στην παρούσα φάση η Υπηρεσία Αποθετηρίων δεν διατίθεται σε νέους φορείς. 

Δείτε επίσης