Υπηρεσία ePublishing

Καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων: επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και μονογραφίες online

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εκδότες που θέλουν να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ή να δημιουργήσουν μια νέα ηλεκτρονική έκδοση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΕΚΤ για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων, υψηλών ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών, καλύπτοντας όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. 

To EKT ePublishing περιλαμβάνει τρεις επιμέρους πλατφόρμες: eJournals, eBooks, eProceedings.

 

eJournals 

H πλατφόρμα eJournals αποτελεί μια ενιαία υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και τη διεθνή προβολή των ακαδημαϊκών εκδοτών και των ελληνικών περιοδικών δημοσιεύσεων, κυρίως στον κλάδο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα.

eBooks

Μέσω της πλατφόρμας ebooks του ΕΚΤ παρέχεται η νέα υπηρεσία Open Book Press προς τη ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας, με αντικείμενο την ηλεκτρονική έκδοση μονογραφιών υψηλών προδιαγραφών επιστημονικής και τεχνικής ποιότητας με ανοικτή πρόσβαση. Αξιοποιώντας το Open Book Press, επιστημονικοί εκδότες όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικές εταιρείες, μπορούν να διαμορφώσουν ηλεκτρονικούς εκδοτικούς οίκους μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης στην υποδομή που προσφέρει το ΕΚΤ, λαμβάνοντας τεχνολογία, τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις εκδόσεις τους. 

eProceedings 

H πλατφόρμα eProceedings αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πρακτικών συνεδρίων, και διάθεσης έγκριτου περιεχομένου με όρους ανοικτής πρόσβασης, που αναδεικνύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών φορέων και το έργο των Ελλήνων ερευνητών.
 Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία

H υπηρεσία ePublishing προσφέρει μια σειρά από οφέλη για τους εκδότες:

  • Μετάβαση επιστημονικών εκδόσεων σε διαδικτυακό περιβάλλον
  • Φιλοξενία του περιεχομένου της έκδοσης σε servers του ΕΚΤ
  • Υποστήριξη σε ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης της ηλεκτρονικής έκδοσης
  • Εκπαίδευση στη χρήση λογισμικού
  • Γνωσιακή βάση και υπηρεσία υποστήριξης εκδοτών (helpdesk)
  • Εξειδικευμένη ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία των τεκμηρίων
  • Φιλοξενία και διατήρηση του περιεχομένου
  • Ευρετηρίαση των εκδόσεων και των ψηφιακών τεκμηρίων
  • Στατιστικά στοιχεία και αναφορές δεδομένων χρήσης
  • Δημοσιότητα και προβολή των φιλοξενούμενων εκδόσεων