Ένταξη στον ΕΣΚΕΠ

Βιβλιογραφικά δεδομένα από περισσότερες από 200 ελληνικές βιβλιοθήκες

Ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών είναι μια υπηρεσία που αναπτύσσει, διατηρεί και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του. Πρόκειται για έναν κατάλογο όπου παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν. Σήμερα, στον κατάλογο συμμετέχουν με τις συλλογές τους 201 βιβλιοθήκες που αριθμούν 98.260 τίτλους περιοδικών.

Τρόποι αναζήτησης
Ο κατάλογος δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης περιοδικού και αναζήτησης βιβλιοθήκης.
Η αναζήτηση ενός περιοδικού στον κατάλογο μπορεί να γίνει με βάση το πλήρες όνομα του περιοδικού, λέξεις από τον τίτλο του, ISSN κ.ά. Η αναζήτηση βιβλιοθηκών είναι δυνατή με βάση το όνομα της βιβλιοθήκης ή την πόλη. Για κάθε βιβλιοθήκη παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες, όπως διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και εάν μια βιβλιοθήκη είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).

Ο κατάλογος αναπτύσσεται δευτερογενώς, από τη συγκέντρωση δεδομένων των περιοδικών των τοπικών καταλόγων των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν. Οι βιβλιοθήκες ενημερώνουν τακτικά το ΕΚΤ σχετικά με τα στοιχεία των συλλογών τους και τις αλλαγές που γίνονται σε τίτλους ή στα στοιχεία των συλλογών (holdings), ώστε να ενημερώνεται ο κατάλογος.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία

Οι βιβλιοθήκες μπορούν να χρησιμοποιούν τον κατάλογο για να παραπέμπουν τους χρήστες τους σε άλλες βιβλιοθήκες ή για να παραγγείλουν online, για λογαριασμό χρηστών τους, αντίγραφο άρθρου από ένα περιοδικό που δεν έχουν στη συλλογή της, σε μια βιβλιοθήκη του δικτύου ΕΔΕΤΒ που το έχει. Κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης ή αξιολόγησης της συλλογής περιοδικών μιας βιβλιοθήκης, η αναζήτηση στον κατάλογο επιτρέπει τον εντοπισμό των πολυ-επαναλαμβανόμενων τίτλων και την αντικατάστασή τους με άλλους τίτλους που είναι αναγκαίοι και δεν περιλαμβάνονται στην εθνική συλλογή.

Επιπλέον, οι καταλογογράφοι στις βιβλιοθήκες μπορούν να συμβουλεύονται τις βιβλιογραφικές εγγραφές των περιοδικών που υπάρχουν ήδη στον κατάλογο, προκειμένου να δημιουργήσουν τις εγγραφές στους δικούς τους τοπικούς καταλόγους, ενώ μελλοντικά σχεδιάζεται να υλοποιηθεί η δυνατότητα στις βιβλιοθήκες-μέλη να μεταφορτώνουν τις έγκυρες και ποιοτικές βιβλιογραφικές εγγραφές του ΕΣΚΕΠ σε MARC format, για χρήση αλλά και αναβάθμιση των εγγραφών των τοπικών καταλόγων τους μέσω ασφαλούς Z39.50 σύνδεσης.