Ενιαίος Κατάλογος openABEKT

Όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας openABEKT σε ένα ενιαίο περιβάλλον αναζήτησης

H πλατφόρμα openABEKT αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα για όλους τους φορείς που το χρησιμοποιούν. Από την πλατφόρμα openABEKT διαμορφώνεται η χωριστή, αυτόνομη εφαρμογή openABEKT για κάθε φορέα που λαμβάνει την Υπηρεσία. Η εφαρμογή openABEKT αποτελείται από τρία περιβάλλοντα:

Κατάλογος: ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες σας, μέσω του οποίου γίνεται η τεκμηρίωση και η διαχείριση του περιεχομένου.

Ανακάλυψη: το δημόσιο περιβάλλον του openABEKT όπου παρουσιάζονται ανοικτά οι συλλογές σας και όπου γίνεται η πλοήγηση, η αναζήτηση και ο εντοπισμός του περιεχομένου σας.
Ροές & Λειτουργίες: ένα περιβάλλον προσβάσιμο μόνο στους πιστοποιημένους σας, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση μελών, αντιτύπων, συναλλαγών, αναφορών και άλλων εργασιών.

Όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται σε κάθε επιμέρους κατάλογο μιας βιβλιοθήκης τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία

Ο Ενιαίος Κατάλογος openABEKT παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης σε όλους τους καταλόγους openABEKT με τη χρήση πληθώρας κριτηρίων και φίλτρων πολύπλευρης αναζήτησης, ενώ παράλληλα, επιτρέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών διαδανεισμού μεταξύ των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT.

Δείτε επίσης