Μετάπτωση περιεχομένου

Διόρθωση και εμπλουτισμός στα μεταδεδομένα σας

Η Μετάπτωση Δεδομένων είναι η διαδικασία της ομαλής εισαγωγής περιεχομένου από το ένα σύστημα στο άλλο. Περιλαμβάνει ανάλυση, αυτοματοποιημένους ελέγχους εντοπισμού λαθών, επικύρωση δεδομένων και προαιρετικές μαζικές διορθώσεις και εμπλουτισμούς, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταδεδομένων με το σχήμα της πλατφόρμας. Το ΕΚΤ παρέχει την υπηρεσία μετάπτωσης περιεχομένου/ ΕΚΤ Μigration στους φορείς που έχουν λάβει την υπηρεσία των αποθετηρίων ή την υπηρεσία openABEKT, αναλαμβάνοντας την ομαλή μεταφορά του ήδη τεκμηριωμένου περιεχομένου τους στην υποδομή του αποθετηρίου ή στην εφαρμογή openABEKT.

Υπηρεσία Μετάπτωσης στην εφαρμογή openABEKT

Η Υπηρεσία Μετάπτωσης καλύπτει τη μεταφορά υπαρχόντων δεδομένων της βιβλιοθήκης στην εφαρμογή openABEKT. Η Υπηρεσία παρέχεται σε δύο επίπεδα:

Ενισχυμένη Μετάπτωση: αφορά δεδομένα από ISO2709 UNIMARC ή MARC21, βιβλιογραφικά, authorities και ψηφιακά αρχεία. Περιλαμβάνει ανάλυση (στατιστική κ.ά.), αυτοματοποιημένους ελέγχους εντοπισμού λαθών, επικύρωση δεδομένων καθώς και μαζικές προεπιλεγμένες διορθώσεις και εμπλουτισμούς ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταδεδομένων σας σύμφωνα με το UNIMARC 2012.

Προσαρμοσμένη Μετάπτωση: αφορά δεδομένα από ISO2709 UNIMARC ή MARC21 ή οποιαδήποτε πινακοποιημένη ή άλλη δομημένη διάταξη. Περιλαμβάνει ανάλυση (στατιστική κ.ά.), αυτοματοποιημένους ελέγχους εντοπισμού λαθών, επικύρωση δεδομένων, καθώς και μαζικές προεπιλεγμένες διορθώσεις και εμπλουτισμούς ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των μεταδεδομένων σας σύμφωνα με το UNIMARC 2012. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν στα μεταδεδομένα μαζικές διορθώσεις και εμπλουτισμοί δεδομένων που θα υποδείξει ο ίδιος ο φορέας.

Info: https://www.openabekt.gr/

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:https://www.openabekt.gr/el/contact   

Υπηρεσία Μετάπτωσης στα αποθετήρια  

Η υπηρεσία Μετάπτωσης καλύπτει την ομαλή μεταφορά των υπαρχόντων δεδομένων του συνεργαζόμενου φορέα (μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων), από οποιαδήποτε πινακοποιημένη ή δομημένη μορφή, στην υποδομή του αποθετηρίου. Περιλαμβάνει εξέταση του υλικού, πρόταση για βελτιώσεις, επιμέλεια και ομογενοποίηση δεδομένων, μαζικές διορθώσεις και εμπλουτισμούς, αντιστοίχιση και προσαρμογή πεδίων και δεσμευμένων λεξιλογίων στο σχήμα μεταδεδομένων αποθετηρίων ΕΚΤ, ποιοτικούς ελέγχους και την τελική εισαγωγή των δεδομένων στο αποθετήριο. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο επεκτάσεων των υποδομών του ΕΚΤ, υλοποιούνται μεταπτώσεις του περιεχομένου στις αναβαθμισμένες πλατφόρμες, όπως στην περίπτωση της υπηρεσίας του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) που μετέπεσαν περίπου 23.000 εγγραφές από παλαιότερο σύστημα στο αναβαθμισμένο.
Έως σήμερα,  το ΕΚΤ έχει προσφέρει μέχρι στιγμής Υπηρεσία Μετάπτωσης στους παρακάτω Φορείς:
1.       Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

2.       Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη»

3.       Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

4.       Ιδιωτικό αρχείο Σωτήρη Κακίση

5.       Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για το Αποθετήριο ΕΣΡ

6.       Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

7.       Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

8.       Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου

Συνολικά, μέσω της Υπηρεσίας Μετάπτωσης έχουν μεταπέσει στις υποδομές των αποθετηρίων του ΕΚΤ περίπου 126.000 εγγραφές. Η μεταφορά των δεδομένων έγινε από διάφορες βάσεις και συστήματα διαχείρισης δεδομένων όπως Scopus, Web of science,
MS Access, ABEKT κ.λπ., καθώς και από αρχεία xml, excel κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση μετάπτωσης, έγινε παράλληλα επιμέλεια και εμπλουτισμός των δεδομένων.


Info: http://econtent.ekt.gr/el/pro/solutions/repositories

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: [email protected]