Δημιουργία και καθιέρωση λεξιλογίων

Δημιουργία, καταχώρηση και διασύνδεση λεξιλογίων

Το Semantics.gr είναι μια πλατφόρμα νέας γενιάς για την καθιέρωση Λεξιλογίων και τη Σημασιολογική Διασύνδεση Περιεχομένου όπου εξουσιοδοτημένοι φορείς καταχωρούν, καθιερώνουν και διασυνδέουν λεξιλόγια ή τα αξιοποιούν για την νοηματική διασύνδεση του περιεχομένου τους.

Παρέχει μία δημόσια  διαδικτυακή πύλη (www.Semantics.gr) η οποία διαθέτει το περιεχόμενο ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Υποστηρίζει λεξιλόγια, θησαυρούς, ταξινομίες και αρχεία καθιέρωσης ονομάτων για έννοιες, χρονικές περιόδους, τόπους, άτομα και οργανισμούς. Διαθέτει ένα φιλικό στην χρήση μηχανισμό παραμετροποίησης για την μοντελοποίηση των σχημάτων των λεξιλογίων που θα δημιουργούνται από τους φορείς. Επιπλέον, το Semantics.gr διαθέτει ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσσωρευτές και αποθετήρια για να εμπλουτίσουν και να ομογενοποιήσουν τα μεταδεδομένα τους.

 

 

Το Semantics.gr επιτρέπει στο EKT και σε συνεργαζόμενους φορείς να καταχωρούν και να καθιερώνουν τα δικά τους λεξιλόγια και θησαυρούς σημασιολογικών όρων. Ο εγγεγραμμένος στο σύστημα φορέας διαθέτει δικούς του λογαριασμούς χρήστη και αποκτά έτσι τον δικό του χώρο για να δημιουργήσει, να διαχειριστεί, να διασυνδέσει και να δημοσιοποιήσει λεξιλόγια και θησαυρούς. 

 

 

Μέχρι στιγμής φιλοξενούνται 7 δημοσιευμένα λεξιλόγια με συνολικά πάνω από 8.000 όρους ενώ το εργαλείο εμπλουτισμού έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τον σημασιολογική διασύνδεση πάνω από 150.000 τεκμηρίων του συσσωρευτή SearchCulture.gr ανοίγοντας τον δρόμο για την ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών αναζήτησης και πλοήγησης της διαδικτυακής πύλης.

Να σημειωθεί ότι ο σημασιολογικός εμπλουτισμός μέσω της πλατφόρμας semantics.gr προς το παρόν χρησιμοποιείται από το ΕΚΤ μόνο για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των συσσωρευτών του.