Δημιουργία και καθιέρωση λεξιλογίων

Δημιουργία, καταχώρηση και διασύνδεση λεξιλογίων

Το Semantics.gr είναι μια πιλοτική πλατφόρμα νέας γενιάς για την καθιέρωση Λεξιλογίων και τη Σημασιολογική Διασύνδεση Περιεχομένου επιτρέποντας την  καταχώρηση, καθιλερωση και διασύνδεση λεξιλογίων ή την νοηματική διασύνδεση περιεχομένου με αναφορές σε όρους λεξιλογίων.

Παρέχει μία δημόσια  διαδικτυακή πύλη (www.Semantics.gr) η οποία διαθέτει το περιεχόμενο ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα. Υποστηρίζει λεξιλόγια, θησαυρούς, ταξινομίες και αρχεία καθιέρωσης ονομάτων για έννοιες, χρονικές περιόδους, τόπους, άτομα και οργανισμούς. Διαθέτει ένα φιλικό στην χρήση μηχανισμό παραμετροποίησης για την μοντελοποίηση των σχημάτων των λεξιλογίων που θα δημιουργούνται από τους φορείς. Επιπλέον, το Semantics.gr διαθέτει ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσσωρευτές και αποθετήρια για να εμπλουτίσουν και να ομογενοποιήσουν τα μεταδεδομένα τους.

 

Μέχρι στιγμής φιλοξενούνται 7 δημοσιευμένα λεξιλόγια με συνολικά πάνω από 8.000 όρους ενώ το εργαλείο εμπλουτισμού έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τον σημασιολογική διασύνδεση πάνω από 150.000 τεκμηρίων του συσσωρευτή SearchCulture.gr ανοίγοντας τον δρόμο για την ποιοτική αναβάθμιση των λειτουργιών αναζήτησης και πλοήγησης της διαδικτυακής πύλης.

Να σημειωθεί ότι ο σημασιολογικός εμπλουτισμός μέσω της πλατφόρμας semantics.gr προς το παρόν χρησιμοποιείται από το ΕΚΤ μόνο για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των συσσωρευτών του.