Περιεχόμενο επιστήμης & πολιτισμού

Ανακαλύψτε ψηφιακές συλλογές σε αποθετήρια, καταλόγους βιβλιοθηκών, διδακτορικά και επιστημονικές εκδόσεις. Εντοπίστε πρωτογενείς & βιβλιογραφικές πηγές για χρήση στην εκπαίδευση, την έρευνα, την ακαδημία, την καινοτομία και τη δια βίου μάθηση.

Ανακαλύψτε ψηφιακές συλλογές ποικίλου περιεχομένου σε αποθετήρια του ΕΚΤ, για γνώση, χρήση & διαμοιρασμό.

  • 25αποθετήρια
  • 100.000τεκμήρια

Πλοηγηθείτε στο σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και σε διατριβές Ελλήνων διδακτόρων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού.

  • 39.847διατριβές

Εξερευνήστε τους δημόσιους καταλόγους δημοτικών, δημόσιων και εξειδικευμένων βιβλιοθηκών της χώρας ή ανακαλύψτε τον Ενιαίο Κατάλογο όλων των βιβλιοθηκών.

  • 96κατάλογοι
  • 1.437.704εγγραφές στο συλλογικό κατάλογο

Πλοηγηθείτε, αναζητήστε & διαβάστε σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές και γλώσσες ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης από έγκριτους φορείς της χώρας. Καλύπτουν μια ευρεία γκάμα επιστημονικών πεδίων από τις Ανθρωπιστικές & Θετικές Επιστήμες.

  • 32ηλεκτρονικά περιοδικά

Ανοικτή Πρόσβαση σε μονογραφίες έγκριτων επιστημονικών εκδοτών της χώρας.

  • 5εκδότες
  • 8μονογραφίες

Εξερευνήστε πρακτικά συνεδρίων με όρους ανοικτής πρόσβασης. Μια μικρή αλλά αξιόλογη συλλογή πρακτικών που αναδεικνύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών φορέων και το έργο των Ελλήνων ερευνητών.

  • 4σειρές πρακτικών
  • 1.000εισηγήσεις

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευτικοί θα βρουν περιεχόμενο για χρήση στην τάξη και υποστηρικτικό υλικό για την εργασία τους.

Μια συλλογή διαδραστικών εφαρμογών για μικρούς και μεγάλους.