Πρακτικά Συνεδρίων

Εξερευνήστε πρακτικά συνεδρίων με όρους ανοικτής πρόσβασης. Μια μικρή αλλά αξιόλογη συλλογή πρακτικών που αναδεικνύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών φορέων και το έργο των Ελλήνων ερευνητών.
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης

Διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης, του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου η έρευνα εστιάζει σε θέματα που ανήκουν στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της εκπαιδευτικής και της γνωσιακής νευροεπιστήμης, της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής.

Ετήσιο Συμπόσιο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Το ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΣυμπόσιοΧΑΕ) διεξάγεται ανελλιπώς από το 1981 την άνοιξη κάθε έτους με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης και είναι μία από τις πιο καταξιωμένες επιστημονικές συναντήσεις μελετητών του βυζαντινού πολιτισμού.

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία

Η θεματολογία των Συνεδρίων “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία” καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.

Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Πρακτικά από το Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το συνέδριο έχει διεθνή απήχηση και παρουσιάζει επιστημονικές εργασίες, καλές πρακτικές και προτάσεις που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, των παιδαγωγικών, των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κτλ.