Διαδραστικές Εφαρμογές

Οι διαδραστικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από το ΕΚΤ σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς απευθύνονται τόσο σε ειδικούς επιστήμονες όσο και στο ευρύτερο κοινό και στα παιδιά. Συνδυάζουν την εικονική περιήγηση και το παιχνίδι με τη μάθηση και προσφέρουν μια ψηφιακή διαδραστική εμπειρία.

H ζωφόρος του Παρθενώνα

Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται σε μια εφαγμοή που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Αναπτύχθηκε από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και το ΕΚΤ.

Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης

Μέσα από εικονική περιήγηση στο μουσείο της Ακρόπολης, ο επισκέπτης  γνωρίζει τις διάφορες υποστάσεις της θεάς Αθηνάς και το Μουσείο Ακρόπολης. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης.