Ηλεκτρονικά Βιβλία

Ανοικτή Πρόσβαση σε μονογραφίες έγκριτων επιστημονικών εκδοτών της χώρας.
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος

Μονογραφία από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι κάτοικοι των Αθηνών, 1900-1960. Δημογραφία

Μονογραφία από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Παρελθόν στο Δίκτυο: Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα (1994-2005)

Μονογραφία από την  Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

Οι Άντες Ιστορία και πολιτισμός (4ος-8ος αι )

Μονογραφία από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ).

Thinking in Action

Επιμελημένος τόμος από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / ΕΚΠΑ

Ιστορία του μέλλοντος: Πώς ο εικοστός αιώνας φαντάστηκε έναν «άλλο κόσμο»

Μονογραφία από την Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας