Ηλεκτρονικά Βιβλία

Ανοικτή Πρόσβαση σε μονογραφίες έγκριτων επιστημονικών εκδοτών της χώρας.
Δημόσιες πολιτικές, κοινή ωφέλεια και πολίτες: Η περίπτωση των ιδιωτικοποιήσεων

Μονογραφία από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος

Μονογραφία από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Οι κάτοικοι των Αθηνών, 1900-1960. Δημογραφία

Μονογραφία από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Το Παρελθόν στο Δίκτυο: Εικόνα, τεχνολογία και ιστορική κουλτούρα στη σύγχρονη Ελλάδα (1994-2005)

Μονογραφία από την  Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στις εκκλησίες της Ρόδου

Μονογραφία από την Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Αρχαιολογία
Οι Άντες Ιστορία και πολιτισμός (4ος-8ος αι )

Μονογραφία από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ).

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Ιστορία του μέλλοντος: Πώς ο εικοστός αιώνας φαντάστηκε έναν «άλλο κόσμο»

Μονογραφία από την Εταιρεία Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία