Επιστημονικά περιοδικά

Πλοηγηθείτε, αναζητήστε & διαβάστε σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές και γλώσσες, ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης από έγκριτους φορείς της χώρας. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων από τις Ανθρωπιστικές & τις Θετικές Επιστήμες.
Μνήμων

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

Ιστορείν

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

Historical Review / La Revue Historique

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Περιοδικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Μακεδονικά

Περιοδικό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση

Ερανιστής

Περιοδικό του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού.

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Τεκμήρια

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Μουσείο Μπενάκη

Περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη.

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης

Ανοικτή Εκπαίδευση

Περιοδικό του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Περιοδικό του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιοδικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Περιοδικό από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία / Δ.Π.Θ

Διάλογοι!

Περιοδικό του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης / ΑΠΘ.

Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύγκριση

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

Conatus- Περιοδικό Φιλοσοφίας

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / ΕΚΠΑ

Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

Αγγλόφωνο περιοδικό του  History Department, Queensborough Community College / CUNY

International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Περιοδικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΤΕΙ Ηπείρου.

Mediterranean Marine Science

Περιοδικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών.

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

Αγγλόφωνο Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας

Entomologia Hellenica

Περιοδικό της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας

Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Περιοδικό της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Open Schools Journal for Open Science

Περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Βιοηθικά

Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Περιοδικό της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού

Περιοδικό του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση - Παράρτημα Ελλάδος

Homo Virtualis

Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης    

Περιφέρεια: Επιστημονική επιθεώρηση για την περιφερειακή οικονομία και πολιτική

Περιοδικό του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

Synthesis, an anglophone journal of comparative literary studies

Αγγλόφωνο περιοδικό του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών