Επιστημονικά περιοδικά

Πλοηγηθείτε, αναζητήστε & διαβάστε σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές και γλώσσες, ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης από έγκριτους φορείς της χώρας. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων από τις Ανθρωπιστικές & τις Θετικές Επιστήμες.
Μνήμων

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
Ιστορείν

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
Historical Review / La Revue Historique

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Περιοδικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
Μακεδονικά

Περιοδικό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
Ερανιστής

Περιοδικό του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
Βυζαντινά Σύμμεικτα

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ιστορία
 • Αρχαιολογία
Τεκμήρια

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Αρχαιολογία
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας

Περιοδικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Αρχαιολογία
Μουσείο Μπενάκη

Περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Τέχνες
Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Ανοικτή Εκπαίδευση

Περιοδικό του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 • Εκπαίδευση
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Περιοδικό του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 • Εκπαίδευση
Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιοδικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Εκπαίδευση
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών

 • Εκπαίδευση
Έρευνα στην Εκπαίδευση

Περιοδικό από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία / Δ.Π.Θ

 • Εκπαίδευση
Διάλογοι!

Περιοδικό του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης / ΑΠΘ.

 • Εκπαίδευση
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Σύγκριση

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Φιλολογία
Conatus- Περιοδικό Φιλοσοφίας

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / ΕΚΠΑ

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Φιλοσοφία
Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

The journal of  History Department, Queensborough Community College / CUNY

 • Κοινωνικές Επιστήμες
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Περιοδικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΤΕΙ Ηπείρου.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Γλωσσολογία
Mediterranean Marine Science

Περιοδικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών.

 • Επιστήμες Ζωής
Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας

 • Επιστήμες Ζωής
Entomologia Hellenica

Περιοδικό της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας

 • Επιστήμες Ζωής
Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Περιοδικό της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

 • Φυσικές Επιστήμες
Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες