Επιστημονικά περιοδικά

Πλοηγηθείτε, αναζητήστε & διαβάστε σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές και γλώσσες, ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης από έγκριτους φορείς της χώρας. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων από τις Ανθρωπιστικές & τις Θετικές Επιστήμες.
Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Mediterranean Marine Science

Περιοδικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών.

 • Φυσικές Επιστήμες
Κοινωνική Πολιτική

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής.

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Ανοικτή Εκπαίδευση

Περιοδικό του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 • Εκπαίδευση
Μακεδονικά

Περιοδικό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Βυζαντινά Σύμμεικτα

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Μνήμων

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Περιοδικό της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

 • Φυσικές Επιστήμες
Μουσείο Μπενάκη

Περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Μουσείο
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Περιοδικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Περιοδικό του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 • Εκπαίδευση
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας

Περιοδικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Σύγκριση

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Διάλογοι!

Περιοδικό του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης / ΑΠΘ.

 • Εκπαίδευση
Τεκμήρια

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Conatus- Περιοδικό Φιλοσοφίας

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / ΕΚΠΑ

 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

 • Κοινωνικές Επιστήμες
Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

The journal of  History Department, Queensborough Community College / CUNY

 • Κοινωνικές Επιστήμες