Επιστημονικά περιοδικά

Πλοηγηθείτε, αναζητήστε & διαβάστε σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές και γλώσσες, ηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης από έγκριτους φορείς της χώρας. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων από τις Ανθρωπιστικές & τις Θετικές Επιστήμες.
Μνήμων

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Ιστορείν

Περιοδικό της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Historical Review / La Revue Historique

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Περιοδικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Μακεδονικά

Περιοδικό της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Ερανιστής

Περιοδικό του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
Βυζαντινά Σύμμεικτα

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Ιστορία
  • Αρχαιολογία
Τεκμήρια

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Αρχαιολογία
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας

Περιοδικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Αρχαιολογία
Μουσείο Μπενάκη

Περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Τέχνες
Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Περιοδικό της Επιστημονικής Εταιρείας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Περιοδικό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης

  • Κοινωνικές Επιστήμες
Ανοικτή Εκπαίδευση

Περιοδικό του Ελληνικού Δικτύου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

  • Εκπαίδευση
Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση

Περιοδικό του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  • Εκπαίδευση
Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιοδικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • Εκπαίδευση
Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών

Περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών

  • Εκπαίδευση
Έρευνα στην Εκπαίδευση

Περιοδικό από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία / Δ.Π.Θ

  • Εκπαίδευση
Διάλογοι!

Περιοδικό του τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης / ΑΠΘ.

  • Εκπαίδευση
Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Σύγκριση

Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Φιλολογία
Conatus- Περιοδικό Φιλοσοφίας

Περιοδικό του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας / ΕΚΠΑ

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Φιλοσοφία
Entertainment - Journal of Media and Movie Studies

The journal of  History Department, Queensborough Community College / CUNY

  • Κοινωνικές Επιστήμες
International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication

Περιοδικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΤΕΙ Ηπείρου.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Γλωσσολογία
Mediterranean Marine Science

Περιοδικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών.

  • Επιστήμες Ζωής
Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας

  • Επιστήμες Ζωής
Entomologia Hellenica

Περιοδικό της Ελληνικής Εντομολογικής Εταιρείας

  • Επιστήμες Ζωής
Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

Περιοδικό της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

  • Φυσικές Επιστήμες
Ενημερωτικό Δελτίο του ΙΝΕ/ΕΙΕ

Περιοδικό του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Homo Virtualis

Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης    

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Κοινωνική Ψυχολογία
Περιφέρεια: Επιστημονική επιθεώρηση για την περιφερειακή οικονομία και πολιτική

Περιοδικό του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

  • Πολιτικές Επιστήμες
  • Οικονομική Επιστήμη
Synthesis, an anglophone journal of comparative literary studies

Αγγλόφωνο περιοδικό του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Συγκριτική Λογοτεχνία