Πολιτικές Επιστήμες

Επιστημονικά περιοδικά

Περιφέρεια: Επιστημονική επιθεώρηση για την περιφερειακή οικονομία και πολιτική

Περιοδικό του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης

Subscribe to Πολιτικές Επιστήμες