Μη διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πύλης «η Αργώ»

ARGO

Η διαδικτυακή πύλη "η Αργώ", η οποία παρέχει πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους), βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εργάζεται για τη λειτουργία της πύλης σε αναβαθμισμένο ασφαλές δικτυακό περιβάλλον.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.