Συντελεστές

O δικτυακός τόπος econtent.ekt.gr αναπτύσσεται με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και ειδικότερα το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Drupal.

Για την ανάπτυξη, ενημέρωση και υποστήριξη του δικτυακού τόπου συνεργάζονται τα εξής Τμήματα του ΕΚΤ:

  • Τμήμα Δημοσιότητας & Επικοινωνίας,
  • Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης και Πολιτισμού,
  • Τμήμα Ηλεκτρονικών Υποδομών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Ομάδα έργου

Οργάνωση & Επιμέλεια Περιεχομένου: Έλενα Λαγούδη, Δήμητρα Μαυρίδου, Μαργαρίτης Προέδρου

Γραφιστικός Σχεδιασμός UI/UX: Βασίλης Ντουμάνης

Aνάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος: Ανδρέας Καλαϊτζής

Εικαστικό υλικό - Infographics: Βασίλης Ντουμάνης, Δήμητρα Πελεκάνου