Οικονομία

Ψηφιακές συλλογές

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Δημοσιεύσεις και εκδόσεις από το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα µας.

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)

Πλούσιο υλικό με θέμα τα Εθνικά Πρότυπα, τη Μετρολογία και τη Διαπίστευση (ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ & ΕΙΜ) από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας.

Αρχεία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Το Αποθετήριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). 

Subscribe to Οικονομία