Κατάλογοι Βιβλιοθηκών

Εξερευνήστε τους δημόσιους καταλόγους δημοτικών, δημόσιων και εξειδικευμένων βιβλιοθηκών της χώρας ή ανακαλύψτε τον Ενιαίο Κατάλογο όλων των βιβλιοθηκών. Υπάρχει κάτι για ανακάλυψη για τον καθένα, από την ιστορία του Ναυτικού, ως τις Βιβλιοθήκες μεσαιωνικών μοναστηριών και από παιδικά βιβλία ως εξειδικευμένους ιατρικούς καταλόγους και σπάνιο λαογραφικό υλικό.
Βιβλιοθήκη ΟΚΑΝΑ

Κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Βιβλιοθήκη K.L.C.

Βιβλιοθήκη Δικηγορικής Εταιρείας Γ. Δ. Καλλιμόπουλος – Κ. Θ. Λουκόπουλος – Α. Π. Χιωτέλλης

Σχολή Βακαλό Art & Design

Κατάλογος Βιβλιοθήκης της Σχολής Βακαλό Art & Design

Αναγνωστήριο ΠΜΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας