Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού ΕΚΤ

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ παρέχει πρόσβαση σε συλλογές με διεθνές και ελληνικό περιεχόμενο και προσφέρει στους χρήστες της εξατομικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης.

Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση, μέσω Διαδικτύου, στο ανοικτό περιεχόμενο, στα ελεύθερης πρόσβασης περιοδικά και πηγές, καθώς και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραγγελίας διεθνούς βιβλιογραφίας, citation index & βιβλιομετρικών δεικτών και πλήρων κειμένων.
Το σύνολο του περιεχόμενου της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι άμεσα προσβάσιμο για τους χρήστες - μέλη από τον χώρο της Βιβλιοθήκης «Κ.Θ. Δημαράς», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Οι συλλογές της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

 

Οι υπηρεσίες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

 
 
  • Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας. Πραγματοποιούνται θεματικές αναζητήσεις και δημιουργία φακέλου πληροφοριών, με την αξιοποίηση διεθνών βάσεων δεδομένων, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και είδη δημοσιευμάτων.
  • Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών δεικτών. Πραγματοποιούνται αναζητήσεις καταλόγου αναφορών (citation index) και εντοπισμός δεικτών (συντελεστές απήχησης περιοδικών /Impact Factors, Η- Index).
  • Παραγγελία πλήρων κειμένων. Παρέχεται η δυνατότητα παραγγελιών άρθρων, βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων, αξιοποιώντας την ψηφιακή και την έντυπη συλλογή του ΕΚΤ, τις συλλογές Βιβλιοθηκών - μελών του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) και τις συνεργασίες με βιβλιοθήκες παρόχους περιεχομένου από το εξωτερικό (π.χ. British Library, Subito).
 

  • Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο. 19 θέσεις εργασίας από όπου ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλο το συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού που διαθέτει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.
  • Κλασικό Αναγνωστήριο. Στον χώρο της Βιβλιοθήκης «Κ.Θ.Δημαράς» λειτουργεί κλασικό αναγνωστήριο που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 50 αναγνώστες και αποτελεί τόπο συνάντησης, μελέτης και συνεργασίας για ερευνητές, επιστήμονες, φοιτητές και μαθητές.
  • Εκπαιδευτικές Δράσεις. Οργανώνονται σεμινάρια με σκοπό την αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, έντυπων και ηλεκτρονικών.Απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές και διδακτικό προσωπικό) αλλά και σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών. Έμπειρο προσωπικό παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια στους χρήστες για να μπορέσουν να εντοπίσουν και αξιοποιήσουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογία Πολιτισμού (.pdf)