Οι Υπηρεσίες Α-Ω

Υπηρεσία ePublishing

Για εκδότες επιστημονικού περιεχομένου

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εκδότες που θέλουν να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ή να δημιουργήσουν μια νέα ηλεκτρονική έκδοση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΕΚΤ για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου.

Υπηρεσία ePublishing για εκδότες

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εκδότες που θέλουν να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ή να δημιουργήσουν μια νέα ηλεκτρονική έκδοση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΕΚΤ για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου.

Υπηρεσία openABEKT

Για βιβλιοθήκες

Μια υπηρεσία που έχει ως στόχο να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των βιβλιοθηκονόμων. Πρόκειται για μια νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία νέφους για διαχείριση καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, καθώς αναπτύσσεται σύμφωνα με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών Software as a Service (SaaS) και διατίθεται διαδικτυακά από τις υποδομές νέφους του ΕΚΤ.

Υπηρεσία Αποθετηρίων

Για φορείς πολιτιστικού & επιστημονικού περιεχομένου

Η Υπηρεσία Αποθετηρίων ΕΚΤ απευθύνεται σε ένα διευρυμένο φάσμα φορέων παρέχοντας έτοιμες υποδομές αποθετηρίων για να οργανώσουν, τεκμηριώσουν και να αναδείξουν το περιεχόμενό τους άμεσα, εύκολα και με τη χρήση διεθνών προτύπων και πρωτοποριακών Tεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης

Για φορείς που λαμβάνουν υπηρεσίες ΕΚΤ

H Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ (preservation) συνίσταται στη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας και διαφύλαξης ψηφιακών πόρων. Πρόκειται για μια συμπληρωματική υπηρεσία που διατίθεται στους χρήστες των υπηρεσιών openABEKT και Αποθετηρίων ΕΚΤ. Η ασφαλής διαφύλαξη του περιεχομένου επιτυγχάνεται μέσα από την υπηρεσία Λειτουργίας Υποδομής Νέφους-ΕΚΤ Cloud και μέσω της Υπηρεσίας Disaster Recovery.

Υπηρεσία ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ προς βιβλιοθήκες

Για βιβλιοθήκες

Η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ (www.biblionet.gr) είναι η βιβλιογραφική βάση δεδομένων που παρέχει άμεση ενημέρωση για νέες εκδόσεις βιβλίων στην Ελλάδα και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΚΤ με το ΕΙΠ, το ΕΚΤ ανέλαβε από τον Δεκέμβριο του 2017 τη φιλοξενία, την τεχνική υποστήριξη και τη διάθεση της υπηρεσίας από το σύγχρονο Datacenter του και τις υποδομές υπολογιστικού νέφους. 

Υπηρεσία Διαδανεισμού ΕΔΕΤΒ

Για βιβλιοθήκες

Το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών & Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) είναι ένας πυρήνας βιβλιοθηκών που συνεργάζονται για την online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους. Η λειτουργία του ΕΔΕΤΒ στηρίζεται στο Σύστημα Διαδανεισμού που ανέπτυξε το ΕΚΤ και στην αξιοποίηση της online βάσης δεδομένων Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών.

Φιλοξενία συστημάτων

Για φορείς που λαμβάνουν υπηρεσίες ΕΚΤ

Πρόκειται για την φιλοξενία συστημάτων στο Datacenter του ΕΚΤ. Βασική υπηρεσία του Datacenter του ΕΚΤ είναι η οριζόντια υποστήριξη των διαδικτυακών εφαρμογών που αναπτύσσει και διαθέτει το ΕΚΤ όπως ψηφιακά αποθετήρια, ηλεκτρονικές εκδόσεις, μητρώα και καταλόγους, στατιστικά και δείκτες καθώς επίσης και το λογισμικό ΑΒΕΚΤ και openABEKT.  

Pages