Οι Υπηρεσίες Α-Ω

Δημιουργία και καθιέρωση λεξιλογίων

Για φορείς που θα εντάξουν το περιεχόμενό τους σε Πύλη Αναζήτησης ΕΚΤ

Το Semantics.gr είναι μια πιλοτική πλατφόρμα νέας γενιάς για την καθιέρωση Λεξιλογίων και τη Σημασιολογική Διασύνδεση Περιεχομένου επιτρέποντας την  καταχώρηση, καθιλερωση και διασύνδεση λεξιλογίων ή την νοηματική διασύνδεση περιεχομένου με αναφορές σε όρους λεξιλογίων.

Ενιαίος Κατάλογος openABEKT

Για βιβλιοθήκες

Όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται σε κάθε επιμέρους κατάλογο μιας βιβλιοθήκης τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT.

Ένταξη στην Αργώ

Για βιβλιοθήκες

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απευθύνεται κυρίως σε χρήστες από την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, που αναζητούν βιβλιογραφία σε διάφορους θεματικούς τομείς, καθώς επίσης και σε βιβλιοθηκονόμους, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών.

Ένταξη στο SearchCulture.gr

Για πολιτιστικούς φορείς & συλλέκτες πολιτιστικού περιεχομένου (ιδιώτες & φορείς)

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς υπηρεσίες του ΕΚΤ αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους κόμβους συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένταξη στο οpenarchives.gr

Για φορείς επιστημονικού περιεχομένου

Το openarchives.gr λειτουργεί από το 2006 και αναδείχθηκε γρήγορα ως η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης. Διαθέτει 80 συλλογές, 57 επιστημονικών φορέων, φιλοξενώντας πάνω από 769.223 τεκμήρια.

 

Ένταξη στον ΕΣΚΕΠ

Για βιβλιοθήκες

Στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν.

Ευρετήριο ΑΚΕ

Για εκδότες

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση στις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Μετάπτωση περιεχομένου

Για φορείς που λαμβάνουν την υπηρεσία 'Αποθετηρία ΕΚΤ' & openABEKT

Η Μετάπτωση Δεδομένων είναι η διαδικασία της ομαλής εισαγωγής περιεχομένου από το ένα σύστημα στο άλλο. Το ΕΚΤ παρέχει την υπηρεσία μετάπτωσης περιεχομένου / ΕΚΤ Μigration στους φορείς που έχουν λάβει την υπηρεσία των αποθετηρίων ή την υπηρεσία openABEKT, αναλαμβάνοντας την ομαλή μεταφορά του ήδη τεκμηριωμένου περιεχομένου τους στην υποδομή του αποθετηρίου ή στην εφαρμογή openABEKT.

Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές

Για φορείς που θα εντάξουν το περιεχόμενό τους σε Πύλη Αναζήτησης ΕΚΤ

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση προδιαγραφών περιεχομένου και διαλειτουργικότητας είναι υπηρεσία η οποία παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Validator. Η πλατφόρμα πραγματοποιεί μαζικούς αυτοματοποιημένους ελέγχους και παράγει αναλυτικές αναφορές υψηλού επιπέδου, οι οποίες πιστοποιούν την πληρότητα και την ποιότητα των μεταδεδομένων, των ψηφιακών αρχείων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης του περιεχομένου των φορέων.

Υπηρεσία ePublishing

Για εκδότες επιστημονικού περιεχομένου

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εκδότες που θέλουν να μεταφέρουν το περιεχόμενό τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον ή να δημιουργήσουν μια νέα ηλεκτρονική έκδοση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΕΚΤ για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας και τη διάχυση του επιστημονικού περιεχομένου.

Pages