Οι Υπηρεσίες Α-Ω

Δημιουργία και καθιέρωση λεξιλογίων

Το Semantics.gr είναι μια πλατφόρμα νέας γενιάς για την καθιέρωση Λεξιλογίων και τη Σημασιολογική Διασύνδεση Περιεχομένου όπου εξουσιοδοτημένοι φορείς καταχωρούν, καθιερώνουν και διασυνδέουν λεξιλόγια ή τα αξιοποιούν για τη νοηματική διασύνδεση του περιεχομένου τους.

Για φορείς που θα εντάξουν το περιεχόμενό τους σε Πύλη Αναζήτησης ΕΚΤ

Ενιαίος Κατάλογος openABEKT

Όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται σε κάθε επιμέρους κατάλογο μιας βιβλιοθήκης τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT, ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT.

Για βιβλιοθήκες

Ένταξη στη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ

Η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ (www.biblionet.gr) είναι η βιβλιογραφική βάση δεδομένων που παρέχει άμεση ενημέρωση για νέες εκδόσεις βιβλίων στην Ελλάδα και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΚΤ με το ΕΙΠ, το ΕΚΤ ανέλαβε από τον Δεκέμβριο του 2017 τη φιλοξενία, την τεχνική υποστήριξη και τη διάθεση της υπηρεσίας από το σύγχρονο Datacenter του και τις υποδομές υπολογιστικού νέφους. 

Για εκδότες

Ένταξη στην Αργώ

Η Αργώ είναι ένα περιβάλλον ανοικτής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης που διατίθενται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απευθύνεται κυρίως σε χρήστες από την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, που αναζητούν βιβλιογραφία σε διάφορους θεματικούς τομείς, καθώς επίσης και σε βιβλιοθηκονόμους, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών.

Για βιβλιοθήκες

Ένταξη στο SearchCulture.gr

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr είναι μία από τις πλέον δημοφιλείς υπηρεσίες του ΕΚΤ αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους κόμβους συσσώρευσης ψηφιακού περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για πολιτιστικούς φορείς & συλλέκτες πολιτιστικού περιεχομένου (ιδιώτες & φορείς)

Ένταξη στο οpenarchives.gr

Το openarchives.gr λειτουργεί από το 2006 και αναδείχθηκε γρήγορα ως η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης. Διαθέτει 80 συλλογές, 57 επιστημονικών φορέων, φιλοξενώντας πάνω από 769.223 τεκμήρια.

 

Για φορείς επιστημονικού περιεχομένου

Ένταξη στον ΕΣΚΕΠ

Στον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν.

Για βιβλιοθήκες

Ευρετήριο ΑΚΕ

Το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΚΕ) συλλέγει, τεκμηριώνει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση στις έγκριτες ελληνικές επιστημονικές εκδόσεις και δημοσιεύσεις στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Για εκδότες

Μετάπτωση περιεχομένου

Η Μετάπτωση Δεδομένων είναι η διαδικασία της ομαλής εισαγωγής περιεχομένου από το ένα σύστημα στο άλλο. Το ΕΚΤ παρέχει την υπηρεσία μετάπτωσης περιεχομένου / ΕΚΤ Μigration στους φορείς που έχουν λάβει την υπηρεσία των αποθετηρίων ή την υπηρεσία openABEKT, αναλαμβάνοντας την ομαλή μεταφορά του ήδη τεκμηριωμένου περιεχομένου τους στην υποδομή του αποθετηρίου ή στην εφαρμογή openABEKT.

Για φορείς που λαμβάνουν την υπηρεσία 'Αποθετηρία ΕΚΤ' & openABEKT

Πιστοποίηση συμμόρφωσης με προδιαγραφές

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση προδιαγραφών περιεχομένου και διαλειτουργικότητας είναι υπηρεσία η οποία παρέχεται μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Validator. Η πλατφόρμα πραγματοποιεί μαζικούς αυτοματοποιημένους ελέγχους και παράγει αναλυτικές αναφορές υψηλού επιπέδου, οι οποίες πιστοποιούν την πληρότητα και την ποιότητα των μεταδεδομένων, των ψηφιακών αρχείων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης του περιεχομένου των φορέων.

Για φορείς που θα εντάξουν το περιεχόμενό τους σε Πύλη Αναζήτησης ΕΚΤ

Pages